Detail předmětu

Atomová absorpční spektrometrie v environmentální analýze

FCH-MC_AASAk. rok: 2022/2023

Náplní předmětu Atomová absorpční spektrometrie v environmentální analýze jsou: pokročilé metody přípravy analytického vzorku, teoretické aspekty AAS, instrumentace AAS, metody korekce pozadí, vývoj analytické metody v AAS pro stopovou analýzu, atomová absorpční spektrometrie s plamenovou a elektrotermickou atomizací, atomová absorpční spektrometrie s dávkováním pevných vzorků, atomová absorpční spektrometrie s kontinuálním zdrojem záření, generování těkavých hydridů, stanovení rtuti a jejích forem, a dále vybrané problémy stanovení prvků pomocí AAS a praktická ukázka stanovení kovů pomocí AAS.

Doporučená nebo povinná literatura

Welz, B., Sperling, M.: Atomic Absorption Spectrometry. Weinheim: Wiley-VCH, 2005. ISBN 978-3-527-28571-6 (EN)
Welz, B., Becker-Ross, H., Florek, S., Heitmann, U.: High-resolution Continuum Source AAS: The Better Way to Do Atomic Absorption Spectrometry. Weinheim: Wiley-VCH, 2006. ISBN 978-3-527-30736-4 (EN)
Komárek, J.: Atomová absorpční spektrometrie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. ISBN 80-210-2500-X (CS)
Coufalík, P.: Stopová analýza kovů. E-book, 2019. ISBN 978-80-904959-8-2 (CS)
E-learning (podklady k přednáškám z předmětu Atomová absorpční spektrometrie v environmentální analýze). (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška v rozsahu probírané problematiky (podmínkou absolvování je zodpovězení alespoň 50% otázek).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Pokročilé metody přípravy analytického vzorku pro AAS
2. Teoretické aspekty atomové absorpční spektrometrie
3. Instrumentace AAS
4. Metody korekce pozadí
5. Vývoj analytické metody v AAS pro stopovou analýzu
6. Atomová absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací (F-AAS)
7. Atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací (ET-AAS)
8. Atomová absorpční spektrometrie s dávkováním pevných vzorků (SS-ET-AAS)
9. Atomová absorpční spektrometrie s kontinuálním zdrojem záření (HR-CS AAS)
10. Generování těkavých hydridů
11. Stanovení rtuti a jejích forem (analyzátory rtuti, generování studených par, termická desorpční analýza)
12. Vybrané problémy stanovení prvků pomocí AAS
13. Praktická ukázka stanovení kovů pomocí AAS

Cíl

Hlavním cílem předmětu je podat ucelený přehled o využití atomové absorpční spektrometrie (AAS) při analýze vzorků životního prostředí. Konkrétně se jedná o získání odborných znalostí v oblasti instrumentace metody, praktického provedení analýzy i vyhodnocení dat. Cílem tohoto předmětu je zejména pochopení teoretických principů a navržení analytické metody včetně korekce pozadí a eliminace interferencí ve stopové analýze prvků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná pouze doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor