Detail předmětu

Balení potravin

FCH-MC_BPOAk. rok: 2022/2023

Obalová technika představuje ve spojení s účelnými systémy přepravy a skadování jediné řešení rovnoměrného rozdělení potravin v rámci krátkých i delších vzdáleností.  Předmět balení potravin se zabývá technologickými, hygienickými a spotřebitelskými požadavky na obal. Student je seznámen se základními obalovými prostředky, s jejich výrobou, vlastnostmi a funkcemi. V rámci předmětu je řešena také aktuální platná legislativa související s využitím obalových prostředků, pozornost je věnována novým trendům v balení potravin, ekologickým aspektům balení potravin a balicím strojům/zařízením.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Získaní přehledu o metodach, postupech a možnostích balení potravin
Získaní poznatků o bariérových vlastnostech obalů
Získaní poznatků o transportních procesech na rozhraní obal/potravina
Získaní poznatků o specifických vlastnostech obalových materiálů pro potraviny
Získaní poznatků o technologických procesech balení potravin, ekologických aspektech, označovaní a testování obalových materiálů pro potraviny

Prerekvizity

Dostatečné znalosti s chemického inženírství, fyzikální chemie a technologie potravin a principů úchovy potravin.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurs je ukončen písemnou zkouškou jejíž výsledky jsou probrány při ústní zkoušce s případnými doplňujícími otázkami. Minimum bodů pro absolvování zkoušky je 50 ze 100 možných.

Osnovy výuky

Předmět balení potravin se zabývá technologickými, hygienickými a spotřebitelskými požadavky na obal. Student je seznámen se základními obalovými prostředky, s jejich výrobou, vlastnostmi a funkcemi. V rámci předmětu je řešena také aktuální platná legislativa související s využitím obalových prostředků, pozornost je věnována novým trendům v balení potravin, ekologickým aspektům balení potravin a balicím strojům/zařízením.

1. Všeobecná problematika obalové techniky, vývoj balení
2. Vztahy obalové techniky a funkce obalů
3. Ekonomika balení, marketing, dizajn, kódování
4. Obalové prostředky z dřeva a z papíru
5. Kovové obalové prostředky
6. Obalové prostředky ze skla
7. Obalové prostředky z plastů
8. Biodegradabilní a bio-based obalové prostředky
9. Ochrana výrobku obalem
10. Balicí technika
11. Současný stav a rozvoj obalové techniky
12. Praktická část (exkurze)
13. Praktická část (exkurze)

Učební cíle

Cílem předmětu je studenta seznámit s výrobou obalových prostředků a s požadavky, které jsou kladeny na obal z hlediska ochrany balené potraviny. Po ukenčení předmětu má student rovněž přehled o fungování balicích strojů a o platné legislativě související s balením potravin.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky nejsou povinné

Základní literatura

Kačeňák I.: Balenie Tovaru. Sprint dva, Bratislava 2011. ISBN: 978-80-89393-32-9 (CS)
Dobiáš J., Votavová L., Vápenka L.: Balení potravin, VSCHT, 2019. ISBN:978-80-7592-052-2 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor