Detail předmětu

Diplomový seminář - CHMA

FCH-MC_DS_AAk. rok: 2022/2023

Seminární diskuse k tématům zadaných diplomových prací. Způsoby grafické a ústní prezentace vědeckých, vývojových a technických výsledků. Činnost inženýra v průmyslové praxi. Výuka probíhá ve spolupráci s průmyslovými partnery (Contipro, Favea, Pharma Biochemica, Omega Pharma aj.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Způsoby prezentace a hodnocení výsledků vlastní práce.

Prerekvizity

Obecný přehled vysokoškolské chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

1. Obhájená ústní prezentace obsahu diplomové práce.
2. Aktivní účast v diskusi na seminářích.
3. Odevzdání písemného textu zpracovaného podle zásad pro psaní diplomových prací a obsahujícího dosud sebrané teoretické poznatky k diplomové práci a experimentální výsledky získané v rámci laboratoře oboru (ca 10-15 stran). Text studenti odevzdají nejpozději v zápočtovém týdnu vedoucímu DP, který jej po zhodnocení odborné stránky předá prof. Veselému k hodnoceni stránky typografické a ten text nakonec předá garantovi předmětu k udělení zápočtu. Oba hodnotitelé vyjádří přímo do textu své hodnocení, v případě závažných nedostatků text vrátí k přepracování. Přijatý text bude po zapsání zápočtu vrácen i s hodnocením studentovi, který kritické poznámky využije při sepisování diplomové práce.

Účast na seminářích a ústní prezentace jsou povinné a pravidelně evidovány. Kontrola studia dále zahrnuje aktivní vystupování na seminářích. Neúčast na semináři je nutno nahradit vypracováním písemného referátu na téma daného semináře.

Osnovy výuky

a) Pravidelné diskusní semináře.
b) Ústní prezentace.
Každý student si připraví na vybraný termín prezentaci, na základě které bude s účastníky semináře diskutovat:
• zadané téma diplomové práce – proč, na co navazuje, nebo co nového otevírá,
• zvolené metody pro řešení zadaného tématu,
• co by mělo být přínosem práce.
Délka prezentace ca 6 minut, diskuse ca 5 minut.
c) Psaní diplomových prací.

Učební cíle

Výcvik studentů v prezentaci a hodnocení výsledků tvůrčí práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích a ústní prezentace jsou povinné a pravidelně evidovány. Kontrola studia dále zahrnuje aktivní vystupování na seminářích. Neúčast na semináři je nutno nahradit vypracováním písemného referátu na téma daného semináře.

Základní literatura

Dle zadání diplomové práce a pokynů jejího vedoucího. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace BF , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning