Detail předmětu

Hygiena a bezpečnost potravin

FCH-MC_HYPAk. rok: 2022/2023

Na základě znalostí získaných v předchozích odborných předmětech oboru si studenti osvojí základní principy hygienického zpracování potravin. Hlavní náplní předmětu je přehled všech "nebezpečí" (fyzikálních, chemických a biologických), která se mohou vyskytnout při nehygienické výrobě a distribuci potravin - alimentární onemocnění, přirozené toxické látky v potravinách, chemické látky (aditiva, kontaminanty) v potravinách.

 

 

 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti získají komplexní a v praxi použitelné znalosti o zásadách správné manipulace s potravinami v průběhu celého procesu jejich produkce, tzv. „od vidlí po vidličku“, tak aby bylo možné zabezpečit jejich kvalitu, nutriční a senzorickou hodnotu a především bezpečnost (zdravotní nezávadnost). Vše v souladu s požadavky platné legislativy ČR (EU).

Důraz bude kladen na schopnost uplatnit získané poznatky v potravinářské praxi.

 

Prerekvizity

K zahájení studia předmětu jsou nutné znalosti: 

- z mikrobiologie potravin - růst a množení mikroorganismů v potravinách; mikrobiální rozklad potravin - fyzikální, chemické a biologické principy ochrany potravin.

- z chemie potravin - přirozené složky potravin (bílkoviny, lipidy, sacharidy), chemické látky v potravinách.

- z technologie potravin - stručný základ jednotlivých potravinářských výrob.

 


Korekvizity

Předmět je zaměřen především na aplikaci v potravinářské praxi, obecné zásady jsou aplikovatelné i v různých jiných přírodních oborech.

 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášek - 2 vyučovací hodiny týdně. Studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen písemným testem - 10 otázek zaměřených na zvládnutí všech probraných oblastí problematiky hygieny potravin, pochopení vzájemných souvislostí a schopnost aplikace v praxi (nutná min. 50% úspěšnost). Výsledky jsou probrány při ústí zkoušce vč. případných doplňujících otázek – není povinná, lze vylepšit výsledek testu. Hodnocení zkoušky odpovídá systému ECTS.

 

Osnovy výuky

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy hygienického zacházení s potravinami počínaje výrobou, skladováním, dopravou, prodejem až po přípravu pokrmů a samotnou konzumaci. Hlavní náplní je přehled všech "nebezpečí" (fyzikálních, chemických a biologických), která se mohou vyskytnout při nehygienické výrobě a distribuci potravin.

Týden 1.: Hygiena potravin ve vývoji společnosti.
Týden 2.–3.: Nežádoucí změny v potravinách (plesnivění, hniloba, kvašení, karamelizace, Maillardova reakce, žluknutí tuků, hydrogenace, mechanické nečistoty, škůdci). 
Týden 4.–7.: Přehled onemocnění a otrav z potravin (bakteriální, virová, prionová, plísňová onemocnění a mykotoxiny, rickettsie, parazitární onemocnění).
Týden 8.: Potravinové alergie a intolerance.
Týden 9.: Přirozené toxické látky v potravinách.
Týden 10.–11.: Cizorodé látky v potravinách – aditiva.
Týden 12.–13.: Cizorodé látky v potravinách – kontaminanty (exogenní, endogenní).

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy hygienického zacházení s potravinami počínaje výrobou, skladováním, dopravou, prodejem až po přípravu pokrmů a samotnou konzumaci.

 

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

Killer, J.: Hygiena a zdravotní nezávadnost potravin. ČZU v Praze (2019). ISBN 978-80-213-2941-6. (CS)

Doporučená literatura

H. L. M. Lelieveld, John Holah, David Napper. (2013). Hygiene in Food Processing: Principles and Practice, 2nd Edition. Woodhead Publishing. 640 pp. ISBN: 9780857094292 (EN)
Yasmine Motarjemi, Huub Lelieveld. (2014). Food Safety Management: A Practical Guide for the Food Industry. Elsevier Inc. 1166 pp. ISBN 978-0-12-381504-0. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor