Detail předmětu

Laboratoř oboru a diplomový seminář

FCH-MC_LAB_ZAk. rok: 2022/2023

Studenti budou seznámeni se strukturou diplomové, se zásadami zpracování teoretické části, možnosti vyhledávání odborných textů v databázích, orientací v odborném textu s cílem získat potřebné informace a jejich citace v textu s použitím programů. Další částí předmětu je také vedení laboratorního deníku při práci v laboratoři, zpracování experimentálních dat a jejich grafická prezentace využívaná praktické části diplomové práce. Nedílnou součástí je také publikační etika, příprava posterových sdělení, PowerPointové prezentace a získání zkušení při samotné prezentaci. Následně navazuje příprava manuskriptů pro publikaci v odborném časopise a možnosti podávání projektů a jejich vypracování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

12

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je 100% účast na semináři, splnění dílčích úkolů zadávaných na semináři a ústní prezentace seminární práce a dosažených výsledků. Udělení zápočtu je podmíněno aktivitou studenta při zpracování jeho diplomové práce.

Osnovy výuky

Obsah cvičení v rozsahu 2hod./týdně

1. Seznámení se strukturou diplomové práce, vypracování osnovy práce a specifikace jejich cílů.
2. Zásady vedení laboratorního deníku.
3. Vyhledávání odborných publikací, detailní seznámení s Web of Science a dalšími databázemi
4. Orientace v odborném textu, prohloubení znalosti práce s citačními programy
5. Zpracování experimentálních výsledků a jejich grafická prezentace
6. Možnosti publikování v odborných časopisech a zásady při přípravě manuskriptu.
7. Možnosti podávání projektů a jejich vypracování
8. Tvorba posterových sdělení a jejich prezentace
9. Tvorba posterových sdělení a jejich prezentace
10. Příprava prezentace
11. Prezentační skill
12. Prezentace studentů zpracovaných na zadané téma
13. Prezentace studentů zpracovaných na zadané téma

Součástí předmětu jsou i laboratorní práce, během kterých student pracuje na zadaném tématu diplomové práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní aspekty psaní odborných textů, diplomových prací, publikací, reportů a protokolů. Rozvíjet jejich praktické dovednosti v oblasti v jak laboratorní činnosti, tak i prezentace dosažených výsledků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na semináři je povinná.

Základní literatura

Individuální, dle zvoleného tématu. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor