Detail předmětu

Odpadové hospodářství v potravinářském průmyslu

FCH-MCO_OHOAk. rok: 2022/2023

Studenti budou seznámeni s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy biologické úpravy odpadů. V rámci předmětu budou studenti informováni o právních normách zabývajících se nakládáním s odpady a o metodách analýzy všech druhů odpadů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeny s technologiemi termofilního zpracování odpadů, s technologiemi kompostování a skládkování, s technologiemi čištění odpadních vod a s recyklačními technologiemi. V rámci předmětu rovněž získají informace o analýze všech druhů odpadů a o právních normách zabývajících se nakládáním s odpady.

Prerekvizity

Analytická chemie I a II
Biochemie I a II

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen úspěšným absolvováním ústní zkoušky

Osnovy výuky

Studenti budou seznámeni s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy biologické úpravy odpadů.  V rámci předmětu budou studenti informováni o právních normách zabývajících se nakládáním s odpady a o metodách analýzy všech druhů odpadů. V rámci praktické části (exkurze) studenti navštíví čistírnu odpadních vod, bioplynovou stanici a kompostárnu, popř. jiný vybraný provoz zabývající se zpracováním odpadu.

1. Odpady a jejich vlastnosti
2. Odpadní vody
3. Aerobní procesy
4. Anaerobní procesy
5. Kompostování odpadů
6. Recyklace odpadů
7. Skládkování, spalování odpadů
8. Analýza odpadů
9. Nakládání s odpady
10. Praktická část
11. Praktická část
12. Praktická část

Učební cíle

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy biologické úpravy odpadů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

účast na přednáškách je dobrovolná, kontrolovaná výuka není

Základní literatura

Dohányos M., Zábranská J., Jeníček P.: Anaerobní technologie v ochraně životního prostředí. VŠCHT Praha, Praha 1996. (CS)
Dohányos M., Zábranská J., Jeníček P., Fialka P., Kajan M.: Anaerobní čistírenské technologie (CS)
Brožek F., Urban R., Zemánek Z.: Recyklace. Moravia Tisk, Vyškov 2003. (CS)
Campos Vega, Rocío, Oomah, B. Dave, Vergara-Castañeda, Haydé Azeneth: Food wastes and by-products : nutraceutical and health potential. John Wiley & Sons 2020, ISBN 9781119534105 (EN)
Monika Thakur, V.K. Modi, Renu Khedkar, Karuna Singh: Sustainable Food Waste Management: Concepts And Innovations, Springer 2020. ISBN 9789811589676 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor