Detail předmětu

Praktikum z technologie potravin

FCH-MCO_TPO_PAk. rok: 2022/2023

Praktické cvičení navazuje na teoretické poznatky získané v přednáškách předmětů „Základy potravinářských technologií“ a „Technologie potravin“. Studenti si budou moci prakticky vyzkoušet technologii výroby vybraných typů potravin v laboratorních podmínkách (mléčné výrobky, masné výrobky aj.). Součástí praktika bude i jednoduché senzorické hodnocení vyrobených vzorků.
V rámci exkurzí do vybraných potravinářských podniků studenti uvidí fungování potravinářského průmyslu v praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti budou mít teoretické znalosti spojené s praktickými zkušenostmi/dovednostmi výroby řady potravinářských produktů, včetně hygienických a legislativních aspektů, což budou moci uplatnit v praxi v jakémkoli potravinářském podniku.

Prerekvizity

Znalost teorie z předmětů „Základy potravinářských technologií“ a „Technologie potravin“.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu:
- aktivní účast na praktiku
- odevzdání všech protokolů k jednotlivým úlohám

Osnovy výuky

Týden 1:
Hygienické zásady při výrobě a zpracování potravin - bezpečnost potravin, potravinářská legislativa

Týden 2 - 11:
1. Exkurze do vybraných potravinářských podniků.
2. Odzkoušení vybraných technologických procesů v laboratorních podmínkách (masné výrobky, mléčné výrobky aj.).
3. Senzorické hodnocení vyrobených vzorků.

Týden 12 - 13:
Prezentace výsledků hodnocení, srovnání výstupů s odbornou literaturou.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými aspekty technologie výroby různých typů potravin. Jednak formou exkurzí do vybraných potravinářských podniků, a následně jejich praktického ověření v laboratorních podmínkách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je povinná a kontrolovaná.

Základní literatura

Hui Y. H.: Handbook of Food Science, Technology and Engineering. Dekker/CRC Press, New York 2005. (EN)

Doporučená literatura

Y. H. Hui: Handbook of Food Products Manufacturing, 2 Vol. Set, John Wiley & Sons, 2007, 1152 pp. (EN)
IFIS Dictionary of Food Science and Technology, 2nd Edition, Wiley-Blackwell, 2009, 488 pp. ISBN-10: 1405187409 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor