Detail předmětu

Technologie obnovitelných zdrojů energie

FCH-MC_TOZAk. rok: 2022/2023

Předmět má přispět k pochopení o vzájemné provázanosti jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí. Zvláštní pozornost je přitom věnována komplexnímu chápání technologických procesů vedoucích k optimálnímu využití jednotlivých alternativních zdrojů energie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Orientace v oblasti a znalost alternativních energetických zdrojů. Pochopení principů a filozofie využívání obnovitelných zdrojů energie.
Studenti získají znalosti, jež jsou předpokladem potřebným pro uplatnění ve vědecké a v technické praxi.
Studenti budou schopni aplikace pojmů v oblasti OZE.

Prerekvizity

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů. Absolvování a znalosti z kurzu chemie ovzduší, chemické inženýrství a fyzikální chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle. Během semestru mohou studenti podle potřeby využívat konzultačních hodin vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurz je ukončen zkouškou. Zkouška se získává za úspěšné zvládnutí povinné výuky, probíhá ústní formou.
Hodnotí se stupeň poznání komplexu technologií OZE a jejich vlivu na ŽP.
 

Osnovy výuky

1. Energetické zdroje
2. Obnovitelné zdroje energie
3. Energie vody
4. Energie větru
5. Energie slunce - termika
6. Energie slunce - fotovoltaika
7. Tepelná čerpadla
8. Geotermální energie
9. Energie z biomasy
10. Bioenergie,Energie z kosmu
11. Úspory energie v rodinných a bytových domech, nízkoenergetické a pasivní domy
12. Regulace a měření energetických systémů
13. Ekonomika provozu OZE systémů

Učební cíle

Podat přehled o technologických procesech, regulaci a ekonomických možnostech jednotlivých alternativních zdrojů energie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Základní literatura

KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S. Modul HLC a příklady řízení solárních systémů. Brno , CZ: VZS ČČK Vracov, 2005. (CS)
KUTÍLEK, M. a spol.:Homo adaptabilis, 2013, ISBN:978-80-7363-563-3 (CS)

Doporučená literatura

KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S. Modul HLC a příklady řízení solárních systémů. Brno , CZ: VZS ČČK Vracov, 2005. (CS)
KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S. Modul SH8 a příklady řízení kombinovaných systémů. Vracov: VZSČČK Vracov, 2006. (CS)
PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.; LEVEK, P. Kombinované systémy OZE v RD - energeticky rovnovážné soustavy. In Zborník: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy.XXV. Vedecké sympózium s mezinárodnou účasťou. Košice 2016: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2016. s. 84-88. ISBN: 978-80-89883-00- 4 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, povinný

 • Program RRTES_P magisterský navazující

  specializace RRTS , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor