Detail předmětu

Vybrané kapitoly z farmakologie

FCH-MC_VKFAk. rok: 2022/2023

Studenti se seznámí se základními farmaceutickými obory, předmětem jejich studia a základní farmaceutickou normou, kterou je lékopis. Z oblasti farmakologie pochopí základy mechanismu účinků léčiv, základní farmakokinetické parametry a seznámí se s vybranými indikačními skupinami léčiv. Z oblasti aplikačních forem léčiv budou probrány nejdůležitější farmaceutické pomocné látky jako základ pro formování lékových forem a jednotlivé lékové formy, jejich výroba, použití a kontrola jakosti.Přednášky budou obsahovat i poznatky o nových systémech určených pro řízené uvolňování a cílený přívod léčiv. Student získá základní přehled o léčivech a jejich formování do lékových forem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základními farmaceutickými obory, předmětem jejich studia a základní farmaceutickou normou, kterou je lékopis. Z oblasti farmakologie pochopí základy mechanismu účinků léčiv, základní farmakokinetické parametry a seznámí se s vybranými indikačními skupinami léčiv. Z oblasti aplikačních forem léčiv budou probrány nejdůležitější farmaceutické pomocné látky jako základ pro formování lékových forem a jednotlivé lékové formy, jejich výroba, použití a kontrola jakosti.Přednášky budou obsahovat i poznatky o nových systémech určených pro řízené uvolňování a cílený přívod léčiv. Student získá základní přehled o léčivech a jejich formování do lékových forem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti absolvují písemný test, specifické problémy budou konzultovány ústně.

Osnovy výuky

Osnova předmětu je uvedena v členění témat podle jednotlivých týdnů výuky:
1. týden: Historie a vývoj farmacie.
2. týden: Základní farmaceutické obory a předmět jejich studia
3. týden: Lékopis
4. týden: Základy farmakodynamiky
5. týden: Základy farmakokinetiky
6. týden: Náplň studia speciální farmakologie
7. týden: Lékové formy a jejich aplikace
8. týden: Farmaceutické pomocné látky
9. týden: Kapalné lékové formy, jejich vlastnosti a použití
10. týden: Polotuhé lékové formy, výroba a jakostní parametry
11. týden: Tuhé lékové formy, jejich výrobní postupy a kontrola kvality
12. týden: Perorální systémy s řízeným uvolňováním léčiva, parenterální a oční systémy s řízeným uvolňováním léčiva
13. týden: Systémy pro cílenou biodistribuci léčiv

Učební cíle

Studenti se seznámí se základními farmaceutickými obory, předmětem jejich studia a základní farmaceutickou normou, kterou je lékopis. Z oblasti farmakologie pochopí základy mechanismu účinků léčiv, základní farmakokinetické parametry a seznámí se s vybranými indikačními skupinami léčiv. Z oblasti aplikačních forem léčiv budou probrány nejdůležitější farmaceutické pomocné látky jako základ pro formování lékových forem a jednotlivé lékové formy, jejich výroba, použití a kontrola jakosti.Přednášky budou obsahovat i poznatky o nových systémech určených pro řízené uvolňování a cílený přívod léčiv. Student získá základní přehled o léčivech a jejich formování do lékových forem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale vzhledem ke specifickému charakteru předmětu se doporučuje.

Základní literatura

Martínková J. a kol.: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů, Grada 2007 (CS)
Komárek P., Rabišková M.: Technologie léků. Galén, Praha 2006. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program NPCP_MA magisterský navazující

    obor NPCO_MA , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace BF , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor