Detail předmětu

Fotochemie

FCH-DCO_NADAk. rok: 2022/2023

Zdroje fotochemicky účinného záření a měření zářivého toku. Negativní fotorezisty. Fotochemické procesy při síťování makromolekul, reakce excitovaných chromoforů, fotochemické síťování fotogenerovanými reaktivními sloučeninami. Fotorezisty založené na fotoindukované změně polarity. Fyzikálně-chemické změny při síťování makromolekul. Bod gelace a citlivost fotorezistů. Kvantový výtěžek tvorby příčných vazeb. Fotoiniciovaná polymerace. Fotoiniciovaná radikálová polymerace, fotogenerace radikálů, fotofragmentace, iniciátory podléhající fotofragmentaci, radikály generované abstrakcí vodíku excitovanými stavy ketonů, tvorba radikálů výměnou ligandů. Průběh fotopolymerace. Fotoiniciovaná kationtová polymerace. Pozitivní fotorezisty. Systémy založené fotochemické transformaci diazonaftochinonů. Pozitivní fotorezisty pro UV-B oblast. Charakteristiky fotorezistů. Senzitometrie fotorezistů.

Výsledky učení předmětu

Pokročilé znalosti fotochemie a fotofyziky, fotochemické reakce organických a makromolekulových sloučenin, polymerní zobrazovací systémy a fotopolymerizující systémy a jejich využití.

Prerekvizity

Fotochemie, fyzikální chemie

Doporučená nebo povinná literatura

REISER, A. Photoreactive Polymers: The Science and Technology of Resists. (EN)
LAPČÍK, L., PELIKÁN P., ČEPPAN, M. Fotochemické procesy. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1987 (SK)
RABEK, J. F. Experimental Methods in Photochemistry and Photophysics. (EN)
ŠÍMA, J., ČEPPAN, M., JANČOVIČOVÁ, V., VELIČ, D. Fotochémia. 1. vyd. STU Bratislava, 2011 (SK)
KLAN, P., WIRZ, J. Photochemistry of Organic Compounds. From Concepts to Practice. Wiley. 2009. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zdroje fotochemicky účinného záření a měření zářivého toku.
2. Negativní fotorezisty. Fotochemické procesy při síťování makromolekul, reakce excitovaných chromoforů, fotochemické síťování fotogenerovanými reaktivními sloučeninami. Fotorezisty založené na fotoindukované změně polarity.
3. Fyzikálně-chemické změny při síťování makromolekul. Bod gelace a citlivost fotorezistů. Kvantový výtěžek tvorby příčných vazeb.
4. Fotoiniciovaná polymerace. Fotoiniciovaná radikálová polymerace, fotogenerace radikálů, fotofragmentace, iniciátory podléhající fotofragmentaci, radikály generované abstrakcí vodíku excitovanými stavy ketonů, tvorba radikálů výměnou ligandů. Průběh fotopolymerace. Fotoiniciovaná kationtová polymerace.
5. Pozitivní fotorezisty. Systémy založené fotochemické transformaci diazonaftochinonů. Pozitivní fotorezisty pro UV-B oblast. Charakteristiky fotorezistů. Senzitometrie fotorezistů.

Cíl

Cílem předmětu seznámení studentů s pokročilými fotochemickými technologiemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_FCH_4 doktorský

    obor DKCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPCP_FCH_4 doktorský

    obor DPCPO_FCH_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný