Detail předmětu

Geologie a analytická geochemie

FCH-BC_GEGAk. rok: 2023/2024

Postavení geologie a geochemie mezi chemickými a technickými vědami, objasnění geochemických procesů, vznik a výskyt prvků, jejich geochemická klasifikace. Principy endogenních a exogenních procesů, distribuční procesů, mobilita prvků v závislosti na prostředí, faktory geochemické migrace, geochemické bariéry. Přehled geochemie vyvřelých hornin, sedimentů, petrochemické koeficienty, aplikace, geneze vyvřelých hornin. Geochemie prvků, minerálů. Základy mineralogie,strukturní a morfologická krystalografie, klasifikace minerálů. Přehled analytických metod v geochemických aplikacích se zaměřením na půdy, sedimenty, minerály.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Základní znalosti z chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška ve formě písemného testu spolu s ústní částí zkoušky v rozsahu přednášek a doporučené literatury.
Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována. Pro studenty kombinované formy jsou organizovány konzultace v rozsahu přednášek pro studenty denní formy studia. Konzultace jsou poskytovány i studentům denního studia na vyžádání. Nedílnou součástí výuky je e-learning výukový kurz rozdělen do bloků, v rámci které jsou studentům k dispozici pro podporu učení, včetně elektronických učebnic, prezentací, přednášek a dalších doplňkových materiálů.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout a objasnit základní principy geologie, geochemie a mineralogie spolu s přehledem analytických metod v geochemických aplikacích se zaměřením na půdy, sedimenty, minerály.

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech:
1. Základy geologie, geochemie a mineralogie.
2. Aplikace analytickýžch instrumentálních metod v geologii, geochemii a mineralogii.

Základní literatura

Albarede F.: Geochemistry. An Introduction , Cambridge UP 2004 (ISBN: 0521891485) 2011 (CS)
Lollar B.S.: Environmental Geochemistry, Elsevier 2005, ISBN: 978008044643 (CS)
Siegel F.: Environmental Geochemistry of Potentially Toxic Metals, Springer 2002, ISBN: 9783540420309 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Postavení geologie a geochemie mezi chemickými a technickými vědami.

2. Geochemické procesy, vznik a výskyt prvků, jejich geochemická klasifikace, složení Země a Vesmíru, endogenní a exogenní procesy.

3. Distribuční procesy, mobilita prvků v závislosti na prostředí. Faktory geochemické migrace, geochemické bariéry.

4. Geochemické a biogeochemické cykly. Hydrogeochemie, atmogeochemie

5. Geochemie vyvřelých hornin, geochemie sedimentů, petrochemické koeficienty, aplikace, geneze vyvřelých hornin

6. Základy geologie a mineralogie

7. Geochemie prvků, minerálů.

8. Přehled mineralogických skupin a jejich významní zástupci

9. Základní chemické složení půd, sedimentů a minerálů

10. Analytické prerekvizity v mineralogii a geochemii

11. Analytické instrumentální metody

12. Analytické instrumentální metody

13. Specifické aplikace stanovení

 

eLearning