Detail předmětu

Hygiena v potravinářských technologiích

FCH-BC_HYPAk. rok: 2023/2024

Studenti si osvojí základní principy hygienického zpracování potravin, vše v souladu s požadavky současné potravinářské legislativy ČR, resp. EU, nutné pro zajišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin.

Hlavní důraz bude kladen na aktivní pøístup studenta a schopnost aplikovat získané poznatky v potravinářské praxi. Předmět je doporučen pro studenty, kteří nehodlají pokračovat ve studiu v některém z navazujících magisterských programů.


Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Mikrobiologie potravin - růst a množení mikroorganismů v potravinách. Mikrobiální rozklad potravin - fyzikální, chemické a biologické principy ochrany potravin.
Chemické složení potravin - přirozené složky potravin (bílkoviny, lipidy, sacharidy).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky absolvování zkoušky:
a) písemná část - 10 otázek zaměřených na zvládnutí všech oblastí problematiky hygieny potravin, pochopení vzájemných souvislostí a schopnost aplikace v praxi
b) ústní část- případné doplňující otázky

Pravidelné konzultace.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy hygienického zacházení s potravinami především během technologického procesu jejich výroby.

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHTPO bakalářský

    specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHTPO bakalářský

    specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Charakteristika a zvláštnosti potravinářského průmyslu
2. Principy nejvýznamnějších potravinářských technologií
3. Hygienická rizika nejvýznamnějších potravinářských technologií
4. Nežádoucí změny v potravinách (plesnivění, hniloba, kvašení, karamelizace, Maillardova reakce, žluknutí tuků, hydrogenace, mechanické nečistoty, škůdci).
5. Přehled onemocnění a otrav z potravin (bakteriální, virová, prionová, plísňová onemocnění a mykotoxiny, parazitární onemocnění).

eLearning