Detail předmětu

Chemická a environmentální legislativa

FCH-BC_CHELAk. rok: 2023/2024

Předmět objasňuje základy právní teorie v oblasti ochrany životního prostředí, reakce mezinárodního společenství, vybrané mezinárodní dohody a institucionální péči o ŽP v České republice. Pozornost je dále zaměřena na legislativu dotýkajíc se vybraných oblastí lidské činnosti, které se bezprostředně dotýkají problematiky životního prostředí, především z pohledu udržitelnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Základní znalosti z ochrany a tvorby životního prostředí.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je 80 % účast na seminářích a vypracování semestrální práce (modelových příkladů) na zadané téma. Zkouška proběhne ústní formou mezi vyučujícím a studujícím formou odborné rozpravy. Podmínkou ústní zkoušky je splnění podmínek pro udělení zápočtu.


Zpracování a prezentace modelových příkladů v intencích požadavků vyučujícího.

Učební cíle

Orientace v legislativě České republiky a EU zaměřené na životní prostředí.


Orientace v platné české právní úpravě týkající se chemické a environmentální legislativy a jejich implementace v praxi.

Základní literatura

ÚZ Životní prostředí
ÚZ Evropské právo, základní dokumenty

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zákon o životním prostředí, právní předpisy v ochraně přírody
2. Zákon o ekologické újmě
3. Právní předpisy v oblasti geologie a hornictví
4. Právní předpisy v ochraně půdního fondu
5. Právní předpisy v ochraně vody
6. Právní předpisy v ochraně klimatu a ovzduší
7. Právní předpisy v lesním hospodářství
8. Právní předpisy v oblasti hluku
9. Právní předpisy v oblasti geneticky modifikovaných organismů
10. Právní předpisy v oblasti prevence závažných havárií, zákon o chemických látkách a směsích
11. Právní předpisy v oblasti integrované prevenci znečišťování
12. Právní předpisy v oblasti energetice, odpadovém hospodářství
13. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), praktická ukázka dokumentace a posudku 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zákon o životním prostředí, právní předpisy v ochraně přírody
2. Zákon o ekologické újmě
3. Právní předpisy v oblasti geologie a hornictví
4. Právní předpisy v ochraně půdního fondu
5. Právní předpisy v ochraně vody
6. Právní předpisy v ochraně klimatu a ovzduší
7. Právní předpisy v lesním hospodářství
8. Právní předpisy v oblasti hluku
9. Právní předpisy v oblasti geneticky modifikovaných organismů
10. Právní předpisy v oblasti prevence závažných havárií, zákon o chemických látkách a směsích
11. Právní předpisy v oblasti integrované prevenci znečišťování
12. Právní předpisy v oblasti energetice, odpadovém hospodářství
13. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), praktická ukázka dokumentace a posudku 

 

eLearning