Detail předmětu

Meteorologie, hydrologie, geologie

FCH-BC_MHGAk. rok: 2023/2024

 • Úvod do meteorologie a klimatologie
 • Atmosféra a jevy v ní probíhající
 • Meteorologické prvky, jejich klimatologické charakteristiky a měření
 • Klima a jeho klasifikace
 • Hydrologie
 • Hydrografie vodních toků
 • Povrchový odtok
 • Jezera, mokřady a umělé vodní plochy
 • Podpovrchová voda
 • Základy oceánografie
 • Geologie

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základní znalosti z kurzů chemie, fyziky a fyzikální chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška formou písemného testu dle hodnocení ECTS.
Ústní dozkoušení.
Klasifikace:
100-90% A
89-80% B
79-70% C
69-60% D
59-50% E
49-0% F  


Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Učební cíle

Osvojení a pochopení základních fyzikálních principů a jevů v atmosfeře, hydrosfeře a pedosféře.
Získání základních poznatků o meteorologii o poruchách a vlivech globálního charakteru. Osvojení a pochopení základních fyzikálních principů a jevů v atmosfeře, hydrosfeře a pedosféře. Pochopení základních faktorů, které ovlivňující tvorbu počasí. Pochopení základních faktorů, které ovlivňující tvorbu klimatu. Pochopení základních principů pohybu vody a půdy.

Základní literatura

Vysoudil Miroslav: Základy klimatologie a meteorologie (CS)
Ruda Aleš: Klimatologie a hydrogeografie (CS)
Bajer Aleš, Kučera Aleš, Vranová Valerie: Geologie (CS)
Pavelková Chmelová Renata, Frajer Jindřich: Základy fyzické geografie 1 - hydrologie (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do meteorologie a klimatologie
 2. Atmosféra a jevy v ní probíhající
 3. Meteorologické prvky, jejich klimatologické charakteristiky a měření
 4. Klima a jeho klasifikace
 5. Hydrologie
 6. Hydrografie vodních toků
 7. Povrchový odtok
 8. Jezera, mokřady a umělé vodní plochy
 9. Podpovrchová voda
 10. Základy oceánografie
 11. Geologie

eLearning