Detail předmětu

Úvod do pokročilých materiálů a technologií

FCH-BC_UPMTAk. rok: 2023/2024

Přehled pokročilých materiálů a technologií, na které je orientován výzkum na ÚCHM a v nichž se profilují témata bakalářských prací zejména ve studijním programu Chemie a technologie materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Základní znalosti z anorganické a fyzikální chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro úspěšné vykonání předmětu je podmínkou získání minimálně 50 % bodů ze závěrečného zápočtového testu. Jednotlivá témata jsou zveřejněna na e-learningovém systému LMS Moodle.
Vyuka není kontrolována.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými tématy spadající do oblasti materiálové chemie, které reflektují vědecký záměr ústavu a současně poukazují na aktivně řešená témata aplikovaného výzkumu.
Základní povědomí o typech materiálů, jejich vlastnostech a základních aplikacích.
Znalosti v polymerních, silikátových a kovových materiálech, které budou přínosem v navazujících úzkoprofilových předmětech.

Základní literatura

Mleziva, J., Šňupárek, J., Polymery-výroba, struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles Praha (CS)
Pouchlý, J., Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav, VŠHT Praha (CS)
Hlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL Praha (CS)
Hanykýř V., Kutzendörfer J., Technologie keramiky, VEGA Praha (CS)
Jonšta, Z., Nauka o kovech II, VŠB-TU, Ostrava (CS)
M. Ohring, Materials Science of Thin Films, Academic Press (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Polymery pro biomedicínské aplikace
2. Polymery modifikované reaktivní extruzí
3. Materiály na bázi biopolymerů
4. Metody hodnocení struktury a vlastností polymerních materiálů
5. Polymerní kompozity
6. Přírodní a druhotné silikátové suroviny
7. Keramické materiály
8. Geopolymery a alkalicky aktivované materiály
9. Macrodefect-free kompozity a vysokohodnotné betony
10. Bioaktivní anorganické materiály
11. Hořčíkové slitiny
12. Chemické inženýrství v materiálových technologiích
13. Tenké vrstvy

eLearning