Detail předmětu

Analytická chemie přírodních látek II

FCH-MC_ACPL2Ak. rok: 2023/2024

Předmět se věnuje technikám přípravy vzorku pro analýzu a detailně popisuje moderní instrumentální techniky pro analýzu přírodních látek.

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu získá širší přehled o problémech spojených s produkcí potravin. Součástí přehledu jsou nově vyvíjené postupy přípravy vzorků a perspektivní metody analýzy včetně výhod a nevýhod jednotlivých postupů a metod pro vybrané důležité skupiny analytů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti v oblasti kvalitativní i kvantitativní analýzy, zejména instrumentální chemie a obecné analytické chemie. Dále disciplína navazuje především na znalosti získané v biochemii a v mikrobiologii.


Literatura

Králová B., Fukal L., Rauch P., Ruml T.: Bioanalytické metody, VŠCHT Praha 2001. (CS)
Lees M.: Food authenticity and tracebility. CRC Press, Woodhead Pub., New York 2003. (EN)
Pico Y.: Food toxicants analysis: Techniques, strategies and development. Elsevier, Amsterdam 2007. (EN)
Burns M., Foster L., Walker M.: DNA Techniques to Verify Food Authenticity- Application in food fraud, The Royal Society of Chemistry, 2019, ISBN - 978-1-78801-178-5 (EN)
Nollet, L.M. L., Siddiqi, K. S: Fingerprinting techniques in food authentication and traceability, CRC Press, 2019, ISBN 9781138197671 (EN)
Lottspeich F., Engels J.W.: Bioanalytics: Analytical Methods and Concepts in Biochemistry and Molecular Biology. Wiley 2018. ISBN: 978-3-527-33919-8 (EN)
Crouch, Stanley; West, Donald; Holler, F; Skoog, Douglas A.. Analytická chemie, VSCHT Praha, 2021, ISBN: 978-80-7592-043-0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen písemnou zkouškou jejíž výsledky jsou probrány při ústní zkoušce s případnými doplňujícími otázkami. Ústní zkouška je nepovinná, výsledkem ústní zkoušky lze vylepšit hodnocení z písemné části zkoušky. Minimum bodů z písemné části zkoušky pro absolvování zkoušky (a možné dozkoušení) je 50 ze 100 možných. Hodnocení odpovídá systému ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět se věnuje technikám přípravy vzorku pro analýzu a detailně popisuje moderní instrumentální techniky pro analýzu přírodních látek.

Výuka bude probíhat dle následujícího týdenního rozpisu:
1. Úvod do studia
2. Analýza DNA pro identicikaci živočišných/rostlinných látek
3. Bioanalytické metody
4. Spektroskopie I
5. Spektroskopie II
6. Separační metody I
7. Separační metody II
8. Analýza alergenů, enzymová analýza
9. Autenticita produktů z přírodních látek I
10. Autenticita produktů z přírodních látek II
11. Analýza kontaminantů
12. Praktická část (exkurze)
13. Praktická část (exkurze)

Cíl

Cílem předmětu je utřídit, propojit a rozvinout znalosti z oborů biologie, biochemie, anorganické, organické a analytické chemie za účelem získání kompletní informace o struktuře a vlastnostech přírodních látek a za účelem zvolení vhodného postupu pro získání přírodních látek vhodné kvality a navržení vhodné metody pro analýzu přírodních látek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor