Detail předmětu

Laboratoř oboru I

FCH-MC_LAB1_PAk. rok: 2023/2024

Laboratoř oboru zahrnuje metodickou a praktickou přípravu na realizaci diplomové práce. V případe zadání temata diplomové práce pro potřeby praxe se řeší konkrétní problém, včetně vyhledání nezbytných informací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vedoucí diplomové práce po dohodě s konzultantem stanoví požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu (stupeň rozpracování experimentu, literární přehled, seminární práce a pod.).


Nezbytné pro úspěšné ukončení studia.

Učební cíle

Cílem předmětu je výcvik tvůrčích schopností formou samostatné praktické práce studentů na zadané téma zakončené ústní prezentací řešení tohoto projektu.
Student získá potřebný přehled o zadaném tématu diplomové práce, osvojí si potřebné metody experimentu a vyhodnocení experimentálních výsledků.

Základní literatura

Literatura uvedená v zadání DP nebo BP (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Laboratoř oboru zahrnuje metodickou a praktickou přípravu na realizaci diplomové práce. V případe zadání tematu diplomové práce pro potřeby praxe se řeší konkrétní problém, včetně vyhledání nezbytných informací.

Důraz je kladen na:
Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru, dle vybraného tématu budoucí diplomové práce.
Trénink tvůrčích schopností formou samostatného řešení laboratorního projektu prostřednictvím návrhu řešení dílčích úkolů.
Vedení laboratorního deníku.

Týden 1.: Obecná pravidla řešení laboratorního projektu – teoretické i experimentální části

Týden 2.–10.: Individuální tvůrčí činnost studenta dle domluvy a pokynů školitele

Týden 11.–13.: Zpracování seminární práce