Detail předmětu

Laboratoř oboru I - CH

FCH-MC_LAB1_CHAk. rok: 2023/2024

Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru spotřební chemie, zejména takové, které jsou nutné pro řešení diplomových prací oboru.

Výsledky učení předmětu

Studenti ovládnou vybrané experimentální nebo teoretické techniky oboru, které dále využijí i při vypracování diplomové práce.

Prerekvizity

Chemické a instrumentální analytické metody, teoretické základy nutné pro řešení zadání diplomové práce.

Literatura

dle indivudálního zadání, alespoň 1 zdroj v angličtině

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 6 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je realizace zadaného projektu, ústní prezentace dosažených výsledků a řádné vedení laboratorního deníku. K vedení deníku viz karta "Kontrolovaná výuka" a dokumentaci k předmětu na e-learningovém portálu. Zápočet uděluje garant předmětu po souhlasu příslušného vedoucího a na základě hodnocení včas odevzdaného (v zápočtovém týdnu) laboratorního deníku. Deník hodnotí garant, kterému se rovněž odevzdává. Při klasifikaci se bude hodnotit právě dodržování zásad vedení laboratorního deníku. Laboratorní deník bude studentům po udělení zápočtu vrácen k dalšímu použití v diplomové práci.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru spotřební chemie, zejména takové, které jsou nutné pro řešení diplomových prací oboru. Pracovní postup dle individuálního zadání příslušného vedoucího.

Cíl

Zvládnutí speciálních experimentálních, případně teoretických technik nutných pro zvládnutí úkolů zadané diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná účast v laboratoři, řádné vedení laboratorního deníku, účast na ústních prezentacích.

ZÁSADY VEDENÍ LABORATORNÍHO DENÍKU
Záznamy v deníku slouží k archivaci průběhu a výsledků laboratorních činností a v případě budoucí potřeby mají umožnit dohledání detailů pracovního postupu (včetně data) a jeho výstupů nebo komukoli umožnit experimenty zopakovat..
Do deníku se píše chronologicky toto:
" datum zápisu,
" co se dělalo (stručný název činnosti toho dne),
" proč se to dělalo (motivace, důvody, návaznosti, souvislost s nějakým projektem…),
" jak se to dělalo (průběžný a přesný záznam pracovního postupu),
" všechna aktuální data (navážky, koncentrace, teploty, látky včetně čistoty, dodavatele/výrobce a čísla šarže, přístroje …),
" kde jsou data (název datového souboru atp.), pokud jsou výsledkem (daty) výstupy z počítače, prostě jsou výsledná data v elektronické formě,
" další důležitá pozorování (netypické a problematické jevy, zbarvení, sraženina, odlišnosti od obvyklostí,…),
" číslo stránky.
Stručně - zápis má tuto strukturu: kdy-co-proč-jak-s čím-výsledky+pozorování.
Při klasifikaci se bude hodnotit právě dodržování výše uvedených zásad.

Do elektronických souborů s výsledky/daty vždy uvést:
o kdo měřil,
o datum měření,
o název měření,
o stručně podmínky měření, použitý materiál, roztoky...
o odkaz na laboratorní deník (stranu).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program NKCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

78 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor