Detail předmětu

Plazmochemické technologie

FCH-MC_PCTAk. rok: 2023/2024

Předmět seznamuje studenty s plazmochemickými procesy a technologiemi využívanými v soudobé laboratorní i průmyslové praxi. Kromě představení teoretických aspektů jednotlivých plazmochemických procesů vedou část přednášek pozvaní odborníci na příslušné technologie, jak ze sféry výzkumu, tak i průmyslu. Podle možností jsou realizovány i exkurze na pracoviště využívající tyto procesy a technologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

nejsou

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Závěrečná zkouška má písemnou a ústní část.

Písemná část: Student vypracuje písemně krátký referát (2-3 strany) na jím vybranou plazmovou technologii nebo praktickou aplikaci plazmatu. Práce by měla obsahovat princip technologie/aplikace a její konkrétní využití v praxi. Práci nahrajte do e-learningu.

Ústní část: Student odprezentuje vybranou technologii/aplikaci plazmatu v krátké přednášce (10 min + diskuze).

Hodnocení: Hodnotí se porozumění dané technologii/aplikaci plazmatu a její účelnost.  

Učební cíle

Cílem je studentům ukázat současný stav oboru z pohledu vědy, výzkumu i výrobní praxe.
Studenti získají přehled o současných technologiích i směrech dalšího výzkumu a vývoje.

Doporučená literatura

Roth J. R.: Industrial Plasma Engineering Volume 1: Principles. Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia 1995. (EN)
Roth J. R.: Industrial Plasma Engineering Volume 2: Applications to Nonthermal Plasma Processing. Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia 2001. (EN)
Chen F., Chang J. P.: Principles of Plasma Processing. Kluwer Academic, Plenum Publishers, NewYork 2003. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHCHTE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_CHCHTE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Přehled témat (aktuální nabídka je průběžně upřesňována podle dispozice přednášejících):
1. Plazma v přírodě, 2. Termojaderná fúze a její perspektivy, 3. Osvětlovací technika, plazmové displeje, 4. Plynové lasery, excimerní směsi, 5. Elektronové, atomární a molekulové svazky, 6. Elektrický oblouk, 7. Spínací zařízení, 8. Plazmové leptání, výroba mikroelektronických prvků, 9. Generace reaktivních částic a organické syntézy v plazmatu, 10. Depozice tvrdých vrstev (PACVD, PECVD), 11. Plazmové naprašování - magnetronové, diodové, VF, 12. Depozice ochranných DLC vrstev, 13. Povrchové úpravy polymerů (non-polymer forming plasma), 14. Plazmová polymerace (polymer forming plasma), graffting (roubování), 15. Semipermeabilní membrány, senzory na bázi plazmových polymerů, 16. Polymerní vrstvy pro využití v kompozitech, 17. Redukce korozních vrstev, 18. Příprava nanočástic v plazmatu, nanotechnologie, 19. Plazmové stříkaní, plazmatrony, 20. Plazmová sterilizace, 21. Laserová ablační spektroskopie (LIBS), 22. Rozklad VOC v termálním a nerovnovážném plazmatu, 23. Výboje v kapalinách I - principy generace výbojů, generace rázové vlny, 24. Výboje v kapalinách II - generace aktivních částic, rozklady látek, desinfekce, 25. Dohasínající plazma a jeho využití, 26. Aplikace pulzního režimu výbojů, 27. Plazmochemické procesy v planetárních atmosférách, 28. Plazmochemická generace ozónu.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning