Detail předmětu

Praktikum z fotochemie

FCH-MC_FCP_PAk. rok: 2023/2024

Praktické úlohy jsou zaměřeny na procvičení poznatků získaných v teoretickém předmětu. Jsou zaměřeny na fotokatalytický proces, aktinometrii, pozitivní fotorezisty a negativní fotorezisty, fotopolymerizaci a způsob vyhodnocování laboratorních výsledků.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a praktické dovednosti při provádění fotochemických reakcí organických látek, aktinometrii a přípravě a zpracování fotorezistů.

Prerekvizity

fotochemie

Literatura

Šima J. a kol.: Fotochémia. Princípy a aplikácie. Bratislava 2011 (CS)
Veselý, M.: Praktikum z fotochemickéch procesů. E-learning, LMS Moodle (CS)
Suppan P.: Chemistry and Light. The Royal Society of Chemistry, 1994 Suppan: Chemistry and Light. The Royal Society of Chemistry, 1994 (EN)
Wardle B.: Principles and Application of Photochemistry. Wiley 2012 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet, při hodnocení se přihlíží k připravenosti studentů na praktikum, k úrovni práce v praktiku a k výsledku zápočtového testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fotokatalytický proces: fotokatalytická degradace 2,6-dichlorindofenolu,
2. Fotokatalytický proces: fotokatalytická redukce stříbra,
3. Aktinometrie: určení dopadajícího zářivého toku,
4. Pozitivní fotorezisty: určení správné expozice pro fotopolymerní tiskovou formu,
5. Pozitivní fotorezisty: určení citlivosti konvenční ofsetové desky,
6. Negativní fotorezisty: příprava světlocitlivé vrstvy, určení citlivosti. Vliv koncentrace světlocitlivé látky,
7. Negativní fotorezisty: příprava světlocitlivé vrstvy, určení citlivosti. Vliv tloušťky vrstvy.

Cíl

Cílem Praktika z fotochemických procesů je praktické obeznámení s fotochemickými technikami s důrazem na důsledné vyhodnocování získaných poznatků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Klasifikovaný zápočet, při hodnocení se přihlíží k připravenosti studentů na praktikum, k úrovni práce v praktiku a výsledku zápočtového testu. Přítomnost nutná, jedna absence může být kompenzovaná vypracováním písemné práce na zadané téma.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program NKCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor