Detail předmětu

Chemical Engineering II

FCH-BAA_CHI2Ak. rok: 2023/2024

Mechanismy sdílení tepla, bilance entalpie, výměníky tepla, odpařování. Základy difúzních procesů, extrakce, destilace a rektifikace, absorpce a adsorpce, sušení, krystalizace, chemické reaktory.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Matematika - základy vektorového, diferenciálního a integrálního počtu;
Fyzika - základy mechaniky, hydrodynamiky, termodynamiky a difuzních procesů;
Přístrojová technika - základy snímání, přenosu a zpracování dat fyzikálních veličin;
Chemické inženýrství I.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní
účast ve cvičení a vyřešení zadaných příkladů.
Zkouška sestává z písemné a ústní části, kde
má posluchač prokázat základní teoretické, početní
a praktické znalosti daného oboru.
U písemné části zkoušky lze používat literaturu určenou zkoušejícím.
Účast na Výpočtových cvičení, vypracování individuálních Zápočtových příkladů v předepsané kvalitě, úspěšná písemná část zkoušky je podmíněna získáním hodnocení minimálně 32body z 50možných.

Učební cíle

Osvojení principů chemicko-inženýrských dějů při transportu tepla a hmoty, seznámení s návrhy technologických zařízení používaných při realizaci těchto dějů v průmyslových procesech.
Studenti získají základní znalosti Jednotkových operací oblastí Tepelných procesů a Difuzních procesů transportu hmoty Chemického inženýrství, které se používají při návrzích a při posuzování jednotlivých procesních uzlů v praxi chemických i jiných výrob v laboratorním měřítku i v průmyslové praxi.

Základní literatura

Míka, V.Základy chemického inženýrství, SNTL Praha 1977 Míka, V. Základy chemického inženýrství, SNTL Praha 1997 Míka, V. Základy chemického inženýrství, SNTL Praha 1977 (EN)
Robert H. Perry : Perry's Chemical Engineers' Platinum Edition, McGraw-Hill Professional, 1999 (EN)

Doporučená literatura

Coulson j.m. Coulson Richardson J.F. Chemical Engineering Butterworth Heinmann Oxford 2002 (EN)
Leon P. Berton: Chemical Engineering Research Trends , NOVA Publishers, 2007 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Destilace 1 a 2;
Rektifikace 1,2 a 3;
Extrakce 1 a 2;
Absorpce;
Úprava vzduchu a vzduchové chlazení;
Sušení;
Adsorpce;

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor