Detail předmětu

Sensory Analysis

FCH-MA_SEAAk. rok: 2023/2024

This course is focused on the problematic of sensory evaluation, i.e. evaluation using human senses. At first students will be familiarized with theoretical principles of physiology and psychology of human perception and with function of single sensory organs. At the second part the practical bases and requirements for sensory evaluation will be discussed in detail: requirements for assessors, evaluating process, suitable conditions for evaluation, methods used etc. Finally, the possibilities of application on various products and use of sensory evaluation in practice are discussed.

Hlavní náplní předmětu je problematika senzorického hodnocení, tedy hodnocení pomocí lidských smyslů. Nejprve budou studenti seznámeni s teoretickými základy fyziologie a psychologie procesu smyslového vnímání a s funkcí jednotlivých lidských smyslových orgánů. V druhé části bude podrobně probráno praktické provedení senzorického hodnocení: požadavky na hodnotitele, postup při hodnocení, vhodné podmínky pro hodnocení, použitelné metody ap. Na závěr budou probrány možnosti aplikace na různé typy potravin a využití senzorického hodnocení v potravinářské praxi.

 


Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

To start studying the subject, at least basic knowledge of food technology (brief basis of individual food technologies) is required.

 


Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

The course is completed by a written test - 10 questions aimed at mastering all areas of sensory analysis, the ability to apply in practice (required at least 50% success rate). The results are discussed at the oral exam, incl. possible additional questions - not mandatory, the result of written test can be improved.

The evaluation is in accordance with the ECTS system.

Conditions for awarding the course unit credit: active participation in the exercise and preparation of a seminar paper on a selected topic.

 Učební cíle

The objective of the course is to make students familiar with complex problematic of sensory analysis with main focus on sensory evaluation of food.

Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexní problematikou vědeckého oboru senzorická analýza s hlavním zaměřením na senzorické hodnocení potravin.

 

 

 

 


Základní literatura

Lawless, H.T., Heymann, H. Sensory evaluation of food: principles and practices. 2nd ed. Springer-Verlag New York Inc. (2010). 596 pp. ISBN 0-8342-1752-X. (EN)
Gail Vance Civille , B. Thomas Carr: Sensory Evaluation Techniques. Apple Academic Press Inc. (2016). 600 pp. ISBN10 1482216906. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

The aim of the course is to acquaint students with the complex issues of the modern scientific field of sensory analysis, i.e. evaluation using the human senses.

Students will be acquainted with the theoretical bases of the functioning of the human sensory system; in the second part will be discussed in detail the practical implementation of sensory evaluation: requirements to assessors, evaluating process, suitable conditions for evaluation, methods used etc.

As part of the supplementary exercise, students will deepen the theoretical knowledge acquired in the lectures. First of all, the implementation of individual methods of sensory analysis and their practical application - selection of a suitable method, different types of forms, their preparation, control, evaluation of results incl. statistical processing.

 

Week 1:

Introduction to the problematic, the term "sensory analysis", history, legislation

Week 2 - 4:

Human senses - nervous system, the process of sensory perception, anatomy of individual sensory organs (sight, hearing, smell, taste, tactile senses)

Week 5 - 7:

Requirements to sensory evaluation – human as an evaluator/assessor, equipment of the sensory laboratory, preparation and submission of samples, procedure for sample evaluation

Week 8 - 10:

Overview of sensory methods (discriminant tests, descriptive tests, hedonic tests); statistical processing of sensory analysis results

Week 11 - 12:

Sensory quality, organoleptic properties and their evaluation - appearance, color, smell, taste (flavor), texture

Week 13:

Selected types of food, practical applications.

 

 

 

 

Konzultace v kombinovaném studiu

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning