Detail předmětu

Praktikum z koloidů

FCH-MC_KOL_PAk. rok: 2023/2024

Praktické cvičení z metod přípravy, charakterizace a zkoumání vlastností koloidů, založené na vlastních projektech studentů, resp. jejich max.čtyřčlenných týmů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základní kurz fyzikální chemie, popř. i aplikované koloidní chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Základem hodnocení je písemná zpráva o průběhu praktik, zejména o řešení zvoleného projektu a aktivní účast na závěrečné prezentaci (semináři); blíže viz dokumentace e-learningu. Doplňkem hodnocení je aktivita studentů při konzultacích.
Účast na řešení projektu a konzultacích, přednesení prezentace.

Učební cíle

Získat praktické zkušenosti z oblasti aplikované koloidní chemie, koloidních systémů formou týmové práce.
Praktické dovednosti v oblasti přípravy a charakterizace koloidních systémů.

Základní literatura

Domin D.S.: A Review of Laboratory Instruction Styles. J. Chem. Educ. 1999, 76(4), 543. (CS)
další literatura dle zvolené náplně projektu

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace BF , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program CP_CZV_SP celoživotní vzdělávání v akr. stud. programu, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod – zásady realizace, tvorba týmů, příklady námětů.
2.-4. Výběr vlastní náplně, určení poradce; realizace základních úloh.
3.-7. Návrh řešení a experimentů pro vlastní projekt, povinná konzultace s poradcem; realizace základních úloh.
8.-11. Experimentální práce na vlastním projektu, povinná konzultace s poradcem.
12. Závěrečná zpráva, příprava prezentace na seminář.
13. Seminář.

eLearning