Detail předmětu

Praktikum z koloidů

FCH-MC_KOL_PAk. rok: 2023/2024

Praktické cvičení z metod přípravy, charakterizace a zkoumání vlastností koloidů, založené na vlastních projektech studentů, resp. jejich max.čtyřčlenných týmů.

Výsledky učení předmětu

Praktické dovednosti v oblasti přípravy a charakterizace koloidních systémů.

Prerekvizity

Základní kurz fyzikální chemie, popř. i aplikované koloidní chemie.

Literatura

Domin D.S.: A Review of Laboratory Instruction Styles. J. Chem. Educ. 1999, 76(4), 543. (CS)
Tsaparlis G., Gorezi M.: Addition of a Project-Based Component to a Conventional Expository Physical Chemistry Laboratory. J. Chem. Educ. 2007, 84(4), 668. (CS)
další literatura dle zvolené náplně projektu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 3 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Základem hodnocení je písemná zpráva o průběhu praktik, zejména o řešení zvoleného projektu a aktivní účast na závěrečné prezentaci (semináři); blíže viz dokumentace e-learningu. Doplňkem hodnocení je aktivita studentů při konzultacích.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod – zásady realizace, tvorba týmů, příklady námětů.
2.-4. Výběr vlastní náplně, určení poradce; realizace základních úloh.
3.-7. Návrh řešení a experimentů pro vlastní projekt, povinná konzultace s poradcem; realizace základních úloh.
8.-11. Experimentální práce na vlastním projektu, povinná konzultace s poradcem.
12. Závěrečná zpráva, příprava prezentace na seminář.
13. Seminář.

Cíl

Získat praktické zkušenosti z oblasti aplikované koloidní chemie, koloidních systémů formou týmové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na řešení projektu a konzultacích, přednesení prezentace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHCHTE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace BF , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor