Detail předmětu

Moderní reprodukční procesy

FCH-MC_MRPAk. rok: 2023/2024

Digitální fotografie. Digitální mikrofotografie. Metody objektivního hodnocení kvality digitálních fotoaparátů. Tisk digitálních fotografií: inkoustový tisk, expozice klasického chromogenního fotografického materiálu, termosublimační tisk. Přijímací média pro tisk digitálních fotografií. Archivní stálost výtisků fotografií. Metody urychleného stárnutí výtisků. Barva, spektrální křivky, světelné zdroje, pozorovatel, měření barvy, fluorescence, metamerismus, chromatické komponenty. Detailní principy správy barev: přístrojově závislé a nezávislé barvové prostory, konverze obrazových dat mezi nimi, barvový gamut. Vstupní a výstupní zařízení otevřeného systému správy barev výrobního workflow polygrafické výroby. Profily zařízení, přístrojově nezávislé barvové profily. Tvorba a ladění profilu. Tvorba vstupních a výstupních profilů zařízení. Správa barev v operačním systému a vybraných aplikacích. Recepturování barev.

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti principů digitální fotografické technologie a správy barev.

Prerekvizity

fyzikální chemie, fotochemie, fotografické procesy

Literatura

Sharma A.: Understanding Color Management. Delmar Learning, New York 2004. (EN)
Fraser B., Murphy C., Bunting F.: Real World Color Management. Peachpit Press, Berkeley 2005. (EN)
McDonald L. W.: Digital Heritage. Elsevier Butterworth-Heinemann, London 2007. (EN)
May E., Jones M.: Conservation Science. RSC Publishing, Cambridge, UK 2007. (EN)
Kipphan H.: Handbook of Print Media. Springer Verlag, Heidelberg 2001. (EN)
Kaplanová M., ..., Veselý M., a kol.: Moderní polygrafie, Praha 2010 (CS)
Fraser B., Murphy C., Bunting F.: Správa barev, Praha 2009. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška, na níž by měl student prokázat přehled o všech přednášených tématech, jednotlivých technikách a aplikacích.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Digitální fotografie. Metody objektivního hodnocení kvality digitálních fotoaparátu.
2. Inkoustový tisk digitálních fotografií.
3. Média pro inkoustový tisk. Archivní stálost inkoustového tisku. Metody urychleného stárnutí výtisků.
4. Základní pojmy správy barev.
5. Barva, spektrální křivky, světelné zdroje, pozorovatel.
6. Měření barvy, fluorescence, metamerismus, chromatické komponenty, barvový gamut. Měřicí přístroje. Software pro tvorbu profilů.
7. Přístrojově závislé a nezávislé barvové modely, jejich konverze.
8. Detailní popis správy barev.
9. Vstupní a výstupní zařízení otevřeného systému správy barev výrobním workflow polygrafické výroby.
10. Profily zařízení, přístrojově nezávislé barvové profily. Tvorba a ladění profilu.
11. Tvorba vstupních a výstupních profilů zařízení.
12. Správa barev v operačním systému a vybraných aplikacích.
13. Recepturování barev.

Cíl

Cílem předmětu Moderní reprodukční procesy je seznámení studentů s digitální fotografií, digitálním tiskem s důrazem na inkoustový a elektrofotografický tisk, metodami hodnocení trvanlivosti a světlostálosti fotografií a výtisků, se správou barev při obrazové komunikaci a ve workflow polygrafické výroby, technologickými principy a postupy používaných v pre-press technologiích polygrafické výroby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHCHTE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
  • Program NKCP_CHCHTE magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor