Detail předmětu

Advanced Bioanalytical Methods

FCH-DAO_SPZAk. rok: 2023/2024

Studenti budou seznámeni s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy biologické úpravy odpadů. V rámci předmětu budou studenti informováni o právních normách zabývajících se nakládáním s odpady a o metodách analýzy všech druhů odpadů.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Analytická chemie I a II
Biochemie I a II

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen úspěšným absolvováním kolokvia, k němuž student připraví prezentaci.
účast na výukových aktivitách je dobrovolná, kontrolovaná výuka není

Učební cíle

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy biologické úpravy odpadů.
Studenti budou seznámeny s technologiemi termofilního zpracování odpadů, s technologiemi kompostování a skládkování, s technologiemi čištění odpadních vod a s recyklačními technologiemi. V rámci předmětu rovněž získají informace o analýze všech druhů odpadů a o právních normách zabývajících se nakládáním s odpady.

Základní literatura

Lodish H., Berk A., Matsudaira P., Kaiser C.A., Krieger M., Scott M.P., Zipursky L., Darnell J. : Molecular Cell Biology. W. H. Freeman and Company, New York 2001. (EN)
Manz A., Dittrich P.S., Pamme N., Iossifidis D.: Bioanalytical Chemistry. Imperial College Press, 2015. 256 s. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKAP_FCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPAP_FCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný