Detail předmětu

Biofyzikální chemie

FCH-DC_BFCHAk. rok: 2023/2024

Předmět se zabývá aplikací fyzikální chemie na biologické a biochemické děje a problémy. Obsahuje následující dílčí části, které si student volí dle tématiky disertace. Biotermodynamika: energetika biologických dějů, Gibbsova energie a její význam pro popis biochemických dějů, souvislosti s entalpií a entropií, aplikace na osud ATP v organismu, základy nerovnovážné termodynamiky. Kinetika biologických dějů: enzymové reakce, denaturace a renaturace bílkovin, farmakokinetika. Nekovalentní interakce v biologických systémech: typy interakcí, prostorové uspořádání biopolymerů, jejich stabilita a denaturace, interakce s ligandy. Biologické membrány: amfifilní biomolekuly, struktura a vlastnosti membrán, transport přes membrány. Voda a hydratace: struktura a vlastnosti vody, voda jako biologické prostředí, hydratace biopolymerů. Biologické polyelektrolyty: disociace, acidobazické vlastnosti, vliv pH.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

nejsou

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studijní výsledky se ověřují kolokviem (SaZŘ VUT v Brně, čl. 34), tedy rozpravou o problematice předmětu, spojené s vypracováním písemné práce zabývající se zadanou tématikou předmětu v rozsahu ca 20 textových stran; rozprava trvá zhruba 30 minut.

Základní literatura

Kodíček, M.; Karpenko, V. Biofysikální chemie. Praha: Academia, 2013 (CS)

Doporučená literatura

Haynie, D.T. Biological Thermodynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. (CS)
Atkins, P.; de Paula, J. Physical Chemistry for the Life Sciences. Oxford: Oxford University Press, 2006 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

eLearning