Detail předmětu

Laboratory Classes in Plasma Chemistry

FCH-MAO_PLA_PAk. rok: 2023/2024

Základy vakuové techniky a měření nízkých tlaků, optická emisní spektroskopie plazmatu, radiofrekvenční výboj za sníženého tlaku, studium generace ozónu, diafragmový výboj v kapalinách a jeho aplikace, povrchové úpravy polymerů, EPR spektroskopie dohasínajícího plazmatu, rozklad VOC látek v plazmatu za atmosférického tlaku.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Praktikum z anorganické chemie, praktikum z fyzikální chemie, praktikum z fyziky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Každá skupinka odevzdává jeden společný protokol z každé úlohy. Výsledná klasifikace závisí nejen na průměrné úrovni protokolů, ale i na kvalitě práce během laboratorních cvičení.
Docházka je povinná a připravenost na samostatnou práci na úloze je kontrolovaná vyučujícím. Studenti pracují zpravidla ve dvojicích.

Učební cíle

Cílem předmětu je praktické seznámení studentů se základy plazmové chemie, diagnostiky plazmatu a vybranými plazmochemickými aplikacemi a technologiemi.
Studenti získávají základní praktické znalosti v oblastech zázemí plazmochemie, diagnostiky plazmatu i s vybranými plazmochemickými aplikacemi a technologiemi v laboratorním měřítku.

Základní literatura

Chen F., Chang J. P.: Principles of plasma processing. Kluwer Academic, Plenum Publishers. New York 2003. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný