Detail předmětu

Laboratory Classes in Photochemical Processes

FCH-MAO_FCP_PAk. rok: 2023/2024

Praktické úlohy na témata: Fotokatalytický proces, aktinometrie, pozitivní fotorezisty a negativní fotorezisty, fotopolymerizace. Vyhodnocování laboratorních výsledků.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Fotochemie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet, při hodnocení se přihlíží k připravenosti studentů na praktikum, k úrovni práce v praktiku a k výsledku zápočtového testu.
Klasifikovaný zápočet, při hodnocení se přihlíží k připravenosti studentů na praktikum, k úrovni práce v praktiku a výsledku zápočtového testu. Přítomnost nutná, jedna absence může být kompenzovaná vypracováním písemné práce na zadané téma.

Učební cíle

Cílem Praktika z fotochemických procesů je praktické obeznámení s fotochemickými technikami s důrazem na důsledné vyhodnocování získaných poznatků.
Studenti získají znalosti a praktické dovednosti při provádění fotochemických reakcí organických látek, aktinometrii a přípravě a zpracování fotorezistů.

Základní literatura

Pekař M., Klučáková M., Veselý M., Čeppan M.: Fyzikální chemie a fotochemie. Praktikum. FCH VUT v Brně, Brno 2003. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning