Detail předmětu

Forenzní chemie a environmentalistika

FCH-BC_FCHEAk. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na získání základních odborných znalostí a dovedností z oblasti forenzní chemie, environmentalistiky, znalecké a expertní činnosti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Nejsou požadavky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška proběhne ústní formou mezi vyučujícím a studujícím formou odborné rozpravy. 
Účast na přednáškách je doporučená. 

Učební cíle

Získání základních znalostí v oblasti forenzní chemie a environmentalistiky, osvojení si dovednosti vybraných přístupů, které budou schopni aplikovat při řešení otázek v rámci expertní a znalecké činnosti v předmětné oblasti.
Získání základních znalostí v oblasti forenzní chemie a environmentalistiky, osvojení si dovednosti vybraných přístupů, které budou schopni aplikovat při řešení otázek v rámci expertní a znalecké činnosti v předmětné oblasti.

Základní literatura

BELL, S. Forensic chemistry. CRC Press, 2022, 668 p. ISBN 9780429440915. (CS)
ELKINS, K. M. Introduction to forensic chemistry. CRC Press, 2021, 354 p. ISBN 9781032094632 (CS)
HESTER, R. E. HARRISON, M.R. Environmental forensics. Cambridge: RSC Publishing, 2008, xiii, 175 p. ISBN 978-0-85404-957-8. (CS)
MURPHY, B. MORISSON, R. Introduction to Entvironmental Forensics. Academia Press, 2014, 704 p. ISBN 9780124046962. (CS)

Doporučená literatura

PETRISOR, I. G. Environmental forensics fundamentals: a practical guide. Boca Raton: CRC Press, 2014, 395 p. ISBN 978-1-4665-7158-7. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do forenzních věd 2. Forenzní chemie a environmentalistika 3. Právní předpisy v oblasti forenzních věd 4. Aplikace metod analýzy rizika ve forenzní chemii a environmentalistice 5. Odběry environmentálních matric pro forenzní účely 1 6. Odběry environmentálních matric pro forenzní účely 2 7. Informační systémy, počítačové modelování a jejich využití ve forenzní chemii a environmentalistice 8. Aplikace statistických metod ve forenzní chemii a environmentalistice 9. Hodnocení výše škod na životním prostředí pro forenzní účely 10. Znalecká činnost a expertní činnost 11. Zpracování znaleckých a expertních posudků 12. Forenzní techniky a expertízy v kriminalistice 13. Forenzní techniky a expertízy v soudním lékařství