Detail předmětu

Manažerská psychologie

FCH-BC_PSPAk. rok: 2024/2025

1. Úvod do manažerské psychologie
2. Psychologie komunikace - verbální složka
3. Psychologie komunikace - neverbální složka
4. Asertivita a její využití
5. Asertivní techniky
6. Řešení konfliktů
7. Týmová práce a řešení problémů v týmu
8. Typologie týmové práce
9. Typologie osobnosti pro manažery
10. Motivace
11. Základy duševní hygieny: zvládání stresu
12. Základy duševní hygieny: relaxační techniky
13. Základy duševní hygieny: time management

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Úspěsné absolvování zápočtového testu.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvíjet u účastníků jejich komunikační dovednosti, asertivní sebeprosazení, vyjednávání a řešení konfliktů.
Studenti si rozvinou své komunikační dovednosti, schopnost organizace a plánování, řešení problémů a konfliktů a vyjednávání, práce v týmu.

Základní literatura

Allen, D.: Mít vše hotovo. Brno, Jan Melvil Publishing 2008 (CS)
Babauta, L.: Zen a hotovo, Jan Melvil Publishing 2010 (CS)
Covey, S.: 7 návyků skutečně efektivních lidí. Praha, mp 2012 (CS)
Doidge, N.: Váš mozek se dokáže změnit, CPRES 2012 (CS)
Frýba, M.: Umění žít šťastně, Argo 2003 (CS)
Hroník, F: Manažerské příběhy. Brno, MotivPress 2007 (CS)
Gruber, D.: Time management. Praha, mp 2012 (CS)
Mikuláštík, M.: Manažerská psychologie. Grada, 2015 (CS)
Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada, 2007 (CS)
Stainer, M. B.: Pracujte méně, udělejte více. Brno, BizBooks 2012 (CS)
Tracy, B.: Snězte tu žábu! Olomouc, ANAG 2007 (CS)
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Praha: Portál, 2000. (CS)
Vybíral, Z.: Lži,polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2003. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do manažerské psychologie
2. Psychologie komunikace - verbální složka
3. Psychologie komunikace - neverbální složka
4. Asertivita a její využití
5. Asertivní techniky
6. Řešení konfliktů
7. Týmová práce a řešení problémů v týmu
8. Typologie týmové práce
9. Typologie osobnosti pro manažery
10. Motivace
11. Základy duševní hygieny: zvládání stresu
12. Základy duševní hygieny: relaxační techniky
13. Základy duševní hygieny: time management