Detail předmětu

Metody forenzní chemie

FCH-BC_MFCHAk. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na získání potřebných znalostí a dovedností z forenzní a kriminalistické chemie. Důraz je položen zejména na vybrané metody a jejich využití v praxi. Pozornost je rovněž věnována základním principům systémového přístupu a metodám běžně aplikovaným v expertních a znaleckých metodách jako je příprava a realizace experimentu, modelování, posuzování stávajícího a cílového stavu posuzované entity apod.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Nejsou požadavky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška proběhne ústní formou mezi vyučujícím a studujícím formou odborné rozpravy.


 

Učební cíle

Předmět si klade za cíle poskytnout studentům ucelené informace z vybraných oblastí forenzní a kriminalistické chemie s důrazem na aplikaci zejména chemických metod v praxi.


Studenti získají potřebné znalosti a kompetence pro řešení problémů v oblasti forenzní a kriminalistické chemie, které mohou např. následně aplikovat v rámci expertní a znalecké činnosti. 

Doporučená literatura

ELKINS, Kelly M. Introduction to forensic chemistry. Boca Raton: CRC Press, 2019. ISBN 978-1-03-209463-2. (CS)
SIEGEL, Jay A. Forensic chemistry: fundamentals and applications. Chichester, UK: Wiley Blackwell, 2016, xvii, 523 stran. ISBN 978-1-118-89772-0. (CS)
BELL, Suzanne. Forensic chemistry. Third edition. Boca Raton: London: New York: CRC Press, 2022, xvii, 650 stran. ISBN 978-1-138-33984-2. (CS)
HOUCK, Max M. Forensic engineering. Elsevier: Academic Press, 2017, 311 p. ISBN 978-0-12-802718-9. (CS) (CS)
JANÍČEK, P.; MAREK, J. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. Praha: Grada, 2013, 592 s. : il. ; 25 cm. ISBN 978-80-247-4127-7. (CS) (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky, základní pojmy
2. Systémová metodologie ve forenzní chemii 
3. Aplikace systémového přístupu ve forenzní praxi
4. Vybrané metody forenzní chemie
5. Analýza nebezpečných, omamných, psychotropních látek a léčiv
6. Forenzní vědy využívající chemické postupy 1
7. Forenzní vědy využívající chemické postupy 2
8. Forenzní odorologie
9. Kriminalistická stopa jako důkaz
10. Využití metod forenzní chemie v praxi 1
11. Využití metod forenzní chemie v praxi 2
12. Využití metod forenzní chemie v praxi 3
13. Využití metod forenzní chemie v praxi 4