Detail předmětu

Analytická chemie přírodních látek II

FCH-MC_ACPL2Ak. rok: 2024/2025

Předmět se věnuje technikám přípravy vzorku pro analýzu a detailně popisuje moderní instrumentální techniky pro analýzu přírodních látek.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti v oblasti kvalitativní i kvantitativní analýzy, zejména instrumentální chemie a obecné analytické chemie. Dále disciplína navazuje především na znalosti získané v biochemii a v mikrobiologii.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen písemnou zkouškou jejíž výsledky jsou probrány při ústní zkoušce s případnými doplňujícími otázkami. Ústní zkouška je nepovinná, výsledkem ústní zkoušky lze vylepšit hodnocení z písemné části zkoušky. Minimum bodů z písemné části zkoušky pro absolvování zkoušky (a možné dozkoušení) je 50 ze 100 možných. Hodnocení odpovídá systému ECTS.
není

Učební cíle

Cílem předmětu je utřídit, propojit a rozvinout znalosti z oborů biologie, biochemie, anorganické, organické a analytické chemie za účelem získání kompletní informace o struktuře a vlastnostech přírodních látek a za účelem zvolení vhodného postupu pro získání přírodních látek vhodné kvality a navržení vhodné metody pro analýzu přírodních látek.


Absolvent kurzu získá širší přehled o problémech spojených s produkcí potravin. Součástí přehledu jsou nově vyvíjené postupy přípravy vzorků a perspektivní metody analýzy včetně výhod a nevýhod jednotlivých postupů a metod pro vybrané důležité skupiny analytů.

Základní literatura

Králová B., Fukal L., Rauch P., Ruml T.: Bioanalytické metody, VŠCHT Praha 2001. (CS)
Crouch, Stanley; West, Donald; Holler, F; Skoog, Douglas A.. Analytická chemie, VSCHT Praha, 2021, ISBN: 978-80-7592-043-0 (CS)

Doporučená literatura

Pico Y.: Food toxicants analysis: Techniques, strategies and development. Elsevier, Amsterdam 2007. (EN)
Nollet, L.M. L., Siddiqi, K. S: Fingerprinting techniques in food authentication and traceability, CRC Press, 2019, ISBN 9781138197671 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět se věnuje technikám přípravy vzorku pro analýzu a detailně popisuje moderní instrumentální techniky pro analýzu přírodních látek.

Výuka bude probíhat dle následujícího týdenního rozpisu:
1. Úvod do studia
2. Analýza DNA pro identicikaci živočišných/rostlinných látek
3. Bioanalytické metody
4. Spektroskopie I
5. Spektroskopie II
6. Separační metody I
7. Separační metody II
8. Analýza alergenů, enzymová analýza
9. Autenticita produktů z přírodních látek I
10. Autenticita produktů z přírodních látek II
11. Analýza kontaminantů
12. Praktická část (exkurze)
13. Praktická část (exkurze)

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor