Detail předmětu

Seminář oboru I

FCH-MC_SO1_PAk. rok: 2024/2025

Seminář oboru je koncipován jako interaktivní předmět s komunikační složkou a důrazem na samostatnou práci, na rozvíjení individuálních výzkumných a prezentačních dovedností při řešení konkrétního problému z oblasti chemie kosmetiky a přírodních látek. Seminář bude zpracován ve formně minikonference složené z krátkých prezentací studentů a zaměřených na aktuální nebo zajímavé problémy z celé oblasti chemie přírodních láítek. Studenti se rozdělí do sekcí, zajistí program a budou moderovat sekci i diskusi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Bez omezení

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná aktivní účast na seminářích, prezentace příspěvku a aktivní diskuse.
Výuka v seminářích je povinná a bude kontrolovaná.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálním vývojem v obroru chemie a technologie přírodních látek a aktivně je zapojit do presenzací a diskuze na tato témata.
Studenti se v rámci semináře budou nejen dále vzdělávat a rozšíří si odborné poznatky v oboru, ale budou posíleny též komunikační dovednosti a samostatná práci, budou rozvíjeny individuální výzkumné a prezentačních dovednosti. Studenti si vyberou podle nich vhodné téma či aktulitu z příslušné specializace a připraví krátkou prezentaci pro kolegy.

Základní literatura

aktuální publikace v odborných časopisech tematicky zapadající do individuálních prezentací (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V rámci předmětu budou studenti konferečním způsobem seznámeni s aktuálními trendy v oboru, zároveň si procvičí presentační a diskuzní dovednosti.

1. týden: Úvod, organizace seminářů, zadání témat pro prezentace aktualit.
2.–4. týden: Příprava a zpracování prezentací.
5.–13. týden: Prezentace aktualit studentů formou minikonference.

Příklady okruhů:
Isolace biologicky aktivních látek z rostlinné biomasy
Biotransformace fenolických látek na substance s vysokou přidanou hodnotou
Transportní systémy pro léčiva a potravinové doplňky.
Využití nanočástic v kosmetice.
Přehled přírodní léčby rakoviny.
Diety, přehled, principy, výhody a nevýhody.