Detail předmětu

Kovové materiály

FCH-DCO_KOVAk. rok: 2024/2025

Predmet Kovové materiály rozširuje a prehlbuje teoretické poznatky o kovoch a ich zliatinách v oblastiach vnútornej stavby kovov vrátane porúch vnútornej stavby, termodynamike kovov a kovových sústav, tepelnom spracovaní zliatin kovov, fyzikálnych, mechanických a chemických vlastnostiach kovov a základných spôsoboch hodnotenia vlastností kovov.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Obecná a anorganická chemie I,II,
Fyzikální chemie I,II,
Přenosové jevy v materiálovém inženýrství,
Kovové materiály

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je ústní.

Učební cíle

Cieľom predmetu je rozšírenie a prehĺbenie poznatkov o vnútornej stavbe kovov a ich zliatin, objemových a povrchových vlastnostiach kovových materiálov a základoch vedeckej práce pri hodnotení vlastností kovových materiálov.

Základní literatura

P. Kratochvíl, P. Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovů I, SNTL, Praha 1984. (CS)
R.W. Cahn, P. Haasen: Physical Metallurgy (4th Ed), Elsevier 1996 (EN)
H. Fredriksson, U. Akerlind: Solidification and Crystallization Processing in Metals and Alloys, Wiley 2012 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný