Detail předmětu

Moderní přístupy v materiálových vědách

FCH-DCO_MPMAk. rok: 2024/2025

Vztahy mezi vlastnostmi a chemickou strukturou materiálu. Struktura krystalických materiálů. Vodiče, isolanty, polovodiče. Konstrukční materiály. Kovové materiály, keramické materiály, amorfní materiály-sklo, polymerní materiály, kompozity. Laky. Termodynamika a kinetika přípravy materiálů. Způsoby přípravy materiálů vysokoteplotními procesy, příprava prekurzorů, slinování, krystalizační procesy, sol gel metody. Využití biologických materiálů v moderních technologiích a úloha proteinů při výstavbě struktury. Materiály se specifickými chemickými, mechanickými, elektrickými, magnetickými a optickými vlastnostmi. Klíčové problémy současného rozvoje moderních materiálů. Akumulace energie. Materiály pro diagnostiku a terapii v humánní a veterinární medicíně.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Znalosti z organické, anorganické a fyzikální chemie, technologie silikátů a kovových materiálů

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška
není

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s novými materiály, technologiemi jejich přípravy a jejich využití v praxi.
Znalosti z oblasti struktury, přípravy a vlastností pokrokových materiálů.

Základní literatura

S. A. Jenekhe, K. J. Wynne, Photonic and optoelectronic polymers, American Chemical Society, Washington, 1995 (CS)

Doporučená literatura

J. Šesták, Z. Strnad, A. Tříska, Speciální technologie a materiály, Academia, Praha, 1993 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný