Detail předmětu

Využívání sekundárních surovin

FCH-DCO_VSDAk. rok: 2024/2025

Průmyslová revoluce a populační exploze 19. a 20. století způsobuje postupné vyčerpávání přírodních surovin a vzrůstající objem produkovaných odpadů všeho druhu, z nichž mnohé jsou ve skutečnosti cennými druhotnými surovinami. Recyklace materiálů (a energie) není dostačující, zavádění bezodpadového hospodářství je nepopulární. Předmět zahrnuje ucelené poznatky o produkci a vlastnostech nejdůležitějších, zejména velkoobjemově produkovaných, anorganických, druhotných surovin s důrazem na jejich průmyslové využití.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Základní znalosti z anorganické chemie, chemie a technologie silikátů a maltovin

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zpracování projektu na téma související se tématem disertační práce a odborná diskuze nad projektem.
není

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentovi ucelené znalosti o využívání přírodních surovin a možnosti jejich náhrady alternativními materiály, které jsou vedlejšími produkty technologických procesů zejména v energetickém, metalurgickém a chemickém průmyslu.
Znalosti v přírodní surovinové zdrojů anorganických materiálů.
Předhled o vlastnostech a využití velkoobjemově produkovaných druhotných surovin z elektrárenského a metalurgického průmyslu, odpadů těžby minerálních surovin.

Doporučená literatura

Ghosh, S.N., Sarkar, S.L., Harsh, S. Mineral Admixtures in Cement and Concrete, ISBN 81-85522-04-9 (EN)
Malhotra, V.M., Mehta, P.K. High-performance High-volume Fly Ash Concrete for Building Durable and Sustainable Structures (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný