Úspěchy našich studentů

2024

Katarína Šlosárová

Ocenění Brno PhD talent 2023 za projekt Creating "Simply the Best" – genetic modification of thermophilic bacteria to improve the biotechnological process of PHA production.

Nemůžete nic ztratit, jen získat. Říká o soutěži Brno Ph.D. Talent oceněná Katarína Šlosárová

Martin Súkeník

Ocenění Brno PhD talent 2023 za projekt From Gels to Greenery: How to Catch Tiny Plant Friends for a Bountiful Harvest.

Nové generaci bakteriálních hnojiv se věnuje oceněný projekt Brno Ph.D. Talent Martina Súkeníka

2023

Jan Blahut

Student doktorského studia Chemie a technologie materiálů získal Cenu Josefa Hlávky pro nadané studenty. Ve své práci se věnuje studiu optických vlastností tenkých vrstev perovskitů, které patří k materiálům budoucnosti například v oblastech vysokorychlostní komunikace nebo obnovitelné energie.

Martina Machalová

Studentka doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí obdržela cenu IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) za prezentaci výsledků své práce na 75. Zjazdu chemikov. S příspěvkem LA-ICP-MS in medical research získala ocenění pro nejlepší posterovou prezentaci Ph.D. studenta.

Natalia Zinkovska

Cena rektora 2023 za aktivní činnost pro rozvoj občanské společnosti.

Nikoleta Hricová

Cena rektora 2023 za vynikající výsledky ve sportovní reprezentaci.

Darya Zhurauliova

Soutěž o nejlepší uživatelský projekt Technical Computing Camp: Studentka 2. ročníku doktorského studia Biofyzikální chemie Darya Zhurauliova získala 1. místo s projektem na téma Transport modelové látky přes polymerní membránu do biologického prostředí.

Petr Horvát

Mistrovství Evropy univerzit v orientačním běhu St. Gallen 2023: Ve smíšené štafetě spolu s Klárou Nechanickou obsadil 10. místo, ve sprintu na 3,1 km 22. místo a nejlepšího výsledku dosáhl Petr Horvát na krátké (4,8 km) trati, kdy obsadil velmi pěkné 7. místo.

Alena Razsková a Lenka Michlovská

Ocenění Wernera von Siemense: 4. místo v kategorii TOP 10 diplomových prací ročníku 2022 získaly studentky Ing. Alena Razsková a Ing. Lenka Michlovská, Ph.D z Fakulty chemické za práci Vliv aditiv na degradační a mechanické vlastnosti kompozitního kostního lepidla.

Martin Roháč

Patří mezi nejúspěšnější akademické sportovce z Brna za rok 2022. Student programu Chemie pro medicínské aplikace závodí v orientačním běhu za kluby TJ Slovan Luhačovice a ATU Košice. Na Mistrovství ČR v orientačním běhu na krátkou trať obsadil 10. místo a na Mistrovství Slovenska bral tři první místa. Na Juniorském mistrovství světa v Portugalsku dosáhl na 33. místo.

Monika Wikarská

Se svojí přírodní kosmetikou obsadila 2. místo v soutěži Cena podnikavosti VUT za rok 2022.

2022


Jan Fučík

Vítěz soutěže lab4you 2022 pořádané firmou Shimadzu Europa GmbH.

Petr Horvát

Titul Sportovec roku 2022 na VUT získal Petr Horvát za své úspěchy v lyžařském orientačním běhu, orientačním běhu, běhu na lyžích a plavání. 

Kristýna Brabcová

3. místo v soutěži diplomových prací ve XX. ročníku Soutěže diplomových prací pořádaného organizací Lipka a JMK s prací Využití metody QuEChERS pro analýzu fluorochinolonových antibiotik v půdě.

Pavla Denková

Cena komise hodnotitelů ve XX. ročníku Soutěže diplomových prací pořádaného organizací Lipka a JMK s prací Vliv biodegradace polyhydroxyalkanoátů na vlastnosti a složení půdy.

Jakub Mach

1. místo v soutěži o Cenu Karla Velka 2022 získal Jakub Mach za mimořádně prezicní a tematicky objevnou diplomovou práci v oblasti odpadového hospodářství.

Darina Kužmová

Nejlepší studentský poster na konferenci 9th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-9) & COST Action CA19110 on Plasma Applications for Smart and Sustainable Agriculture (PlAgri) 4.–9. 9. 2022, Štrbské Pleso. Ocenění získala za příspěvek The effects of plasma-activated phosphate buffered saline on monolayers and spheroids of cancer cells.

Simona Jonášová

Třetí místo v soutěžní přehlídce nejlepších bakalářských prací 8 z VUT získala se svou bakalářskou prací na téma Studium kvality povrchových vod v oblasti Ivančic.

Katsiaryna Arkhiptsava

Cena Josefa Hlávky za studentskou práci v oblasti organických materiálů pro bioelektronické technologie.

Edita Chrápavá

Čtvrté místo v soutěžní přehlídce 8 z VUT, která prezentuje nejlepší bakalářské prací studentů ze všech fakult brněnské techniky za uplynulý akademický rok.

Jana Szabová

Účast v národním finále soutěže Falling Walls Lab Czech Republic s projektem Breaking the Wall of Treatment by Inhalation, kde řeší podávání léčiv pomocí inhalace. 

Kristýna Bilavčíková

Studentka navazujícího magisterského studia programu Environmentální chemie a technologie získala 2. místo v sekci posterů s příspěvkem Tracing new potential chemoterapeutics using ICP-MS and LA-ICP-MS a úspěšně tak obstála v konkurenci celkem 90 příspěvků. Více: European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022 & 17th Czech - Slovak Spectroscopic Conference

2021

Umístění našich studentů na ŠVK 2021

Děkujeme všem zúčastněným studentům za vzornou reprezentaci naší fakulty na Študentské vedecké konferencii PriF UK, která proběhla on-line 21. 11. 2021. V letošním roce se naši studenti úspěšně umístili v nemalém počtu. Více informací a seznam oceněných studentů>>

Lucia Ivanová

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky.

Cena Brno Ph.D. Talent pro talentované studenty doktorského studia spojená s finanční podporou od města Brno na tři roky.

Cena společnosti Teva Czech Industries, a.s. za práci Syntéza rozpustných prírodou inšpirovaných N, Nʹ-alkylovaných riboflavínových derivátov, štúdium efektu alkylových skupín ve studijním programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů.

Stevan Gavranović

Cena Brno Ph.D. Talent pro talentované studenty doktorského studia spojená s finanční podporou od města Brno na tři roky.

Václav Pecina

Za svoji dizertační práci na téma Kontaminace životního prostředí těžebních oblastí a možnosti jejich fytoremediace získal 3. místo v soutěži o cenu „Make our planet great again“, kterou pořádá Velvyslanectví Francie v ČR.

Soňa Krajňáková

Cena společnosti Teva Czech Industries, a.s. za práci Interakce ibuprofenu s různými typy půd ve studijním programu Chemie pro medicínské aplikace.

Michaela Vojníková

Cena silikátové společnosti za diplomovou práci Biokeramický skafold pro vedení nervů připravený metodou freeze-casting ve studijním programu Chemie pro medicínské aplikace.

Vojtěch Jašek

Cena společnosti Teva Czech Industries, a.s. za práci Příprava a charakterizace povlaků hnojiv s řízeným uvolňováním ve studijuním programu Spotřební chemie.

Petr Horvát

Na Akademických MČR 2021 zlato a stříbro z lyžařského orientačního běhu.

Veronika Melčová

H2020 pro projekt Biosuppack: v rámci projektu se bude vyvíjet obalový materiál z odpadu z výroby piva, tedy pivovarnického sladu, který se použije pro produkci v přírodě rozložitelného polymeru (ze skupiny polyhydroxyalkanoátů). Z něj se potom vytvoří funkční bio-plast vhodný pro výrobu obalů – lahví pro kosmetiku a potraviny a povrstveného papíru. Na rozdíl od spousty projektů tady ale práce nekončí, právě naopak. Bude se studovat i konec života takového obalu, možnosti jeho třídění a recyklace. Cílem je zcela cirkulární systém, a co nejnižší environmentální zátěž.

2020


Aneta Pospíšilová

Doktorandka z Ústavu chemie materiálů FCH VUT získala krásné 3. místo v soutěži o cenu Make our planet great again za environmentální a klimatický výzkum, kterou pořádá Velvyslanectví Francie v ČR společně s BNP Pariba.


Marie Kurková

Studentka 1. ročníku navazujícího studia na ÚFSCH v rámci online studentské konference Chémia a technológie pre život, pořádané 25. 11. 2020 STU v Bratislavě, v sekci Technologie ochrany životného prostredia a environmentalistiky zvítězila s příspěvkem Studium vlivu aplikace biouhlu na organickou hmotu v půdě.


Gabriela Trávníčková

Studentka navazujícího magisterského studia v soutěži 8 z VUT obsadila 3. místo se svou studií Kontaminace zalesněných oblastí v ČR rtutí.


Martin Kadlec

Cena Josefa Hlávky:  Student prvního ročníku doktorského studia Biofyzikální chemie obdržel ocenění za výzkum v oblasti reologie hydrogelů

Jana Szabová

Hlavní řešitel projektu "Nebulizace liposomů pro inhalační podávání a určení rozložení jejich depozice v mechanickém modelu plic". V rámci specifického výzkumu VUT s kolegou z FSI VUT (Ing. Ondrej Mišík) získali mezifakultní projekt, který se týká inhalačního podávání. 

Petr Horvát

V anketě Sportovec roku 2020 na VUT umístění mezi nejlepšími 10 sportovci. Na Akademických MČR 2020 dvě zlata z lyžařského orientačního běhu a dva bronzy z běhu na lyžích.