Úspěchy našich studentů

2022

2021

Umístění našich studentů na ŠVK 2021

Děkujeme všem zúčastněným studentům za vzornou reprezentaci naší fakulty na Študentské vedecké konferencii PriF UK, která proběhla on-line 21. 11. 2021. V letošním roce se naši studenti úspěšně umístili v nemalém počtu. Více informací a seznam oceněných studentů>>

Lucia Ivanová

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky.

Cena Brno Ph.D. Talent pro talentované studenty doktorského studia spojená s finanční podporou od města Brno na tři roky.

Cena společnosti Teva Czech Industries, a.s. za práci Syntéza rozpustných prírodou inšpirovaných N, Nʹ-alkylovaných riboflavínových derivátov, štúdium efektu alkylových skupín ve studijním programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů.

Stevan Gavranović

Cena Brno Ph.D. Talent pro talentované studenty doktorského studia spojená s finanční podporou od města Brno na tři roky.

Václav Pecina

Za svoji dizertační práci na téma Kontaminace životního prostředí těžebních oblastí a možnosti jejich fytoremediace získal 3. místo v soutěži o cenu „Make our planet great again“, kterou pořádá Velvyslanectví Francie v ČR.

Soňa Krajňáková

Cena společnosti Teva Czech Industries, a.s. za práci Interakce ibuprofenu s různými typy půd ve studijním programu Chemie pro medicínské aplikace.

Michaela Vojníková

Cena silikátové společnosti za diplomovou práci Biokeramický skafold pro vedení nervů připravený metodou freeze-casting ve studijním programu Chemie pro medicínské aplikace.

Vojtěch Jašek

Cena společnosti Teva Czech Industries, a.s. za práci Příprava a charakterizace povlaků hnojiv s řízeným uvolňováním ve studijuním programu Spotřební chemie.

Petr Horvát

Na Akademických MČR 2021 zlato a stříbro z lyžařského orientačního běhu.

Veronika Melčová

H2020 pro projekt Biosuppack: v rámci projektu se bude vyvíjet obalový materiál z odpadu z výroby piva, tedy pivovarnického sladu, který se použije pro produkci v přírodě rozložitelného polymeru (ze skupiny polyhydroxyalkanoátů). Z něj se potom vytvoří funkční bio-plast vhodný pro výrobu obalů – lahví pro kosmetiku a potraviny a povrstveného papíru. Na rozdíl od spousty projektů tady ale práce nekončí, právě naopak. Bude se studovat i konec života takového obalu, možnosti jeho třídění a recyklace. Cílem je zcela cirkulární systém, a co nejnižší environmentální zátěž.

2020


Aneta Pospíšilová

Doktorandka z Ústavu chemie materiálů FCH VUT získala krásné 3. místo v soutěži o cenu Make our planet great again za environmentální a klimatický výzkum, kterou pořádá Velvyslanectví Francie v ČR společně s BNP Pariba.


Marie Kurková

Studentka 1. ročníku navazujícího studia na ÚFSCH v rámci online studentské konference Chémia a technológie pre život, pořádané 25. 11. 2020 STU v Bratislavě, v sekci Technologie ochrany životného prostredia a environmentalistiky zvítězila s příspěvkem Studium vlivu aplikace biouhlu na organickou hmotu v půdě.


Gabriela Trávníčková

Studentka navazujícího magisterského studia v soutěži 8 z VUT obsadila 3. místo se svou studií Kontaminace zalesněných oblastí v ČR rtutí.


Martin Kadlec

Cena Josefa Hlávky:  Student prvního ročníku doktorského studia Biofyzikální chemie obdržel ocenění za výzkum v oblasti reologie hydrogelů

Jana Szabová

Hlavní řešitel projektu "Nebulizace liposomů pro inhalační podávání a určení rozložení jejich depozice v mechanickém modelu plic". V rámci specifického výzkumu VUT s kolegou z FSI VUT (Ing. Ondrej Mišík) získali mezifakultní projekt, který se týká inhalačního podávání. 

Petr Horvát

V anketě Sportovec roku 2020 na VUT umístění mezi nejlepšími 10 sportovci. Na Akademických MČR 2020 dvě zlata z lyžařského orientačního běhu a dva bronzy z běhu na lyžích.