Úspěchy našich studentů

2022

Edita Chrápavá

Čtvrté místo v soutěžní přehlídce 8 z VUT, která prezentuje nejlepší bakalářské prací studentů ze všech fakult brněnské techniky za uplynulý akademický rok.

2021

Umístění našich studentů na ŠVK 2021

Děkujeme všem zúčastněným studentům za vzornou reprezentaci naší fakulty na Študentské vedecké konferencii PriF UK, která proběhla on-line 21. 11. 2021. V letošním roce se naši studenti úspěšně umístili v nemalém počtu. Více informací a seznam oceněných studentů>>

Lucia Ivanová

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky.

Cena Brno Ph.D. Talent pro talentované studenty doktorského studia spojená s finanční podporou od města Brno na tři roky.

Cena společnosti Teva Czech Industries, a.s. za práci Syntéza rozpustných prírodou inšpirovaných N, Nʹ-alkylovaných riboflavínových derivátov, štúdium efektu alkylových skupín ve studijním programu Chemie, technologie a vlastnosti materiálů.

Stevan Gavranović

Cena Brno Ph.D. Talent pro talentované studenty doktorského studia spojená s finanční podporou od města Brno na tři roky.

Václav Pecina

Za svoji dizertační práci na téma Kontaminace životního prostředí těžebních oblastí a možnosti jejich fytoremediace získal 3. místo v soutěži o cenu „Make our planet great again“, kterou pořádá Velvyslanectví Francie v ČR.

Soňa Krajňáková

Cena společnosti Teva Czech Industries, a.s. za práci Interakce ibuprofenu s různými typy půd ve studijním programu Chemie pro medicínské aplikace.

Michaela Vojníková

Cena silikátové společnosti za diplomovou práci Biokeramický skafold pro vedení nervů připravený metodou freeze-casting ve studijním programu Chemie pro medicínské aplikace.

Vojtěch Jašek

Cena společnosti Teva Czech Industries, a.s. za práci Příprava a charakterizace povlaků hnojiv s řízeným uvolňováním ve studijuním programu Spotřební chemie.

Petr Horvát

Na Akademických MČR 2021 zlato a stříbro z lyžařského orientačního běhu.

Veronika Melčová

H2020 pro projekt Biosuppack: v rámci projektu se bude vyvíjet obalový materiál z odpadu z výroby piva, tedy pivovarnického sladu, který se použije pro produkci v přírodě rozložitelného polymeru (ze skupiny polyhydroxyalkanoátů). Z něj se potom vytvoří funkční bio-plast vhodný pro výrobu obalů – lahví pro kosmetiku a potraviny a povrstveného papíru. Na rozdíl od spousty projektů tady ale práce nekončí, právě naopak. Bude se studovat i konec života takového obalu, možnosti jeho třídění a recyklace. Cílem je zcela cirkulární systém, a co nejnižší environmentální zátěž.

2020


Aneta Pospíšilová

Doktorandka z Ústavu chemie materiálů FCH VUT získala krásné 3. místo v soutěži o cenu Make our planet great again za environmentální a klimatický výzkum, kterou pořádá Velvyslanectví Francie v ČR společně s BNP Pariba.


Marie Kurková

Studentka 1. ročníku navazujícího studia na ÚFSCH v rámci online studentské konference Chémia a technológie pre život, pořádané 25. 11. 2020 STU v Bratislavě, v sekci Technologie ochrany životného prostredia a environmentalistiky zvítězila s příspěvkem Studium vlivu aplikace biouhlu na organickou hmotu v půdě.


Gabriela Trávníčková

Studentka navazujícího magisterského studia v soutěži 8 z VUT obsadila 3. místo se svou studií Kontaminace zalesněných oblastí v ČR rtutí.


Martin Kadlec

Cena Josefa Hlávky:  Student prvního ročníku doktorského studia Biofyzikální chemie obdržel ocenění za výzkum v oblasti reologie hydrogelů

Jana Szabová

Hlavní řešitel projektu "Nebulizace liposomů pro inhalační podávání a určení rozložení jejich depozice v mechanickém modelu plic". V rámci specifického výzkumu VUT s kolegou z FSI VUT (Ing. Ondrej Mišík) získali mezifakultní projekt, který se týká inhalačního podávání. 

Petr Horvát

V anketě Sportovec roku 2020 na VUT umístění mezi nejlepšími 10 sportovci. Na Akademických MČR 2020 dvě zlata z lyžařského orientačního běhu a dva bronzy z běhu na lyžích.