Nabídka programů

Environmental Sciences and
Engineering

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem Ing.

Získejte během standardní délky studia dva tituly na dvou evropských univerzitách. Titul Ing. před jménem na VUT v Brně a M.Sc. za jménem na Univerzitě Koblenz-Landau v Německu. Část studia se zaměřením na environmentální procesy, statistická zpracování dat a environmentální ekonomii probíhá v Německu. V Brně následně prohloubíte znalosti v oblasti technologií ochrany vodních zdrojů, půd a zpracování odpadu. Program nabízí několik specializací, jako je environmentální analýza, aplikovaná ekologie, socioekonomie a environmentální management nebo modelování v životním prostředí. Celé studium probíhá v angličtině a klade důraz na mezinárodní vědeckou spolupráci v moderním univerzitním prostředí.

Our new study programme is a result of the faculty's long-term cooperation with the University of Koblenz-Landau (Uni KO-LD). It is a double degree study programme: graduates are awarded two academic degrees, and the language of instruction at both institutions is English.
Courses at Uni KO-LD are focused on the processes in various parts of the environment, advanced statistical data processing and environmental economy. FCH courses specialize primarily on advanced technologies of environmental protection, mostly concerning water, soil and waste processing.
The study programme offers several specializations: environmental analysis, applied ecology, socioeconomics and environmental management or environmental modelling.

Tento program zajišťuje Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí .

Environmental sciences and engineering for sustainable development

1. ročník

První výukový semestr bude probíhat na Univerzitě Koblenz-Landau, druhý výukový semestr pak na VUT v Brně. Students spend the first semester at the University of Koblenz-Landau, the second semester at FCH BUT.

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH

Všechny své vědomosti předají
a v těžkých chvílích vás podrží

Předchozí Následující

Pojďte na FCH!

Jak se dostat na FCH

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek