Nabídka programů

Chemie makromolekulárních
materiálů

Kombinovaná 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Kinetikou a mechanismy polymerací a polymeranalogových reakcí se zabývá mnoho pracovišť, ale jenom u nás na VUT se můžete zaměřit na to, jak procesy přípravy řídit hierarchickou strukturu homogenních a heterogenních materiálů na bázi syntetických polymerů a biopolymerů. V tomto výzkumu dostanete možnost podílet se na rozvoji nejen pokročilých polymeračních syntéz a reakcí na polymerech a biopolymerech, postupů materiálového 3D tisku, ale i na vývoji nových metod simulace a modelování vztahů mezi funkcemi, vlastnostmi a strukturou připravených funkčních materiálů.

Stanou se z vás odborníci v dynamicky se rozvíjejícím oboru chemie makromolekulárních materiálů. Budete se umět poprat s formulací vědeckého problému, návrhem na řešení a provést experimentální pokus jeho potvrzení. Uplatnění naleznete nejen v akademických i komerčních výzkumných institucích, ale i v bouřlivě se rozvíjejících průmyslových oblastech 3D tisku, letectví, automobilového průmyslu či tkáňového inženýrství.

Tento program zajišťuje Ústav chemie materiálů.

Detailní charakteristika studijního programu

Funkční homogenní a heterogenní polymerní materiály na bázi polymerů a biopolymerů – pouze na VUT

Pojďte na FCH!

Jak se dostat na FCH

Další doktorské
programy na FCH

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek