Nabídka programů

Chemie pro medicínské aplikace

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem Ing.

Zdokonalte se v chemii jako takové, s důrazem na její využití v péči o zdraví. Poznejte, že péče o zdraví nejsou pro chemika jen léky, ale také péče o zdravé potraviny, zdravou půdu, příprava správných materiálů, a to i těch kosmetických, nebo dokonce k tomu všemu potřebné elektroniky.
Až dostudujete, budete odborníky nejen na chemii obecně, ale i na její aplikace v moderních trendech komplexní péče o zdraví lidí i prostředí, ve kterém žijí.

Tento program zajišťuje Ústav fyzikální a spotřební chemie.

Cesta chemie pro zdraví

  • 25 %

    studentů tvoří cizinci

  • 25 %

    studentů má zkušenost s výjezdem do zahraničí v rámci programů mobility

  • 1 : 2

    je poměr chlapců a dívek, kteří studují chemii pro medicínské aplikace

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek