Nabídka programů

Chemie a technologie ochrany
životního prostředí

Prezenční 2 roky Zakončeno titulem Ing.

Už víte, jak se látky v životním prostředí chovají, jak ovlivňují živé organismy a jak detekovat a stanovit jejich množství. K nim přidáte znalosti o moderních technologiích čištění odpadní i pitné vody, nakládání s odpady, ochraně ovzduší a moderních dekontaminačních technologiích. Jako třešničku prozkoumáte analytickou a organickou chemii a ekotoxikologii.

Bude z vás inženýr, o kterého se budou prát firmy zabývající se chemickými výrobami, technologiemi úpravy vody či zpracováním odpadů. Nebo se uchytíte v kontrolních a vývojových laboratořích, na pozicích kontroly kvality nebo na manažerských postech.

Tento program zajišťuje Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí .

Detailní charakteristika studijního programu

Inženýrským myšlením k čistému životnímu prostředí

Pojďte na FCH!

Jak se dostat na FCH

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek