Nabídka programů

Chemie a technologie ochrany
životního prostředí

Prezenční 3 roky Zakončeno titulem Bc.

Naučíme vás připravovat a analyzovat chemikálie, rozeznávat jejich vliv na člověka a složky životního prostředí. Proniknete do tajů legislativy registrace nových látek a ve třeťáku do základů chemického inženýrství. V praxi si vyzkoušíte odebírat a analyzovat vzorky všeho druhu a připravovat projekty týkající se životního prostředí.

Jak získáte práci? Snadno! Bude o vás zájem okamžitě, a to nejen v laboratořích nebo v chemických provozech, ale i na manažerských pozicích, ve všech stupních státní správy a samosprávy, v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí nebo se uplatníte jako ekologové a vodohospodáři. Pokud vám to nestačí, běžte na magistra v oblasti environmentálního inženýrství.

Tento program zajišťuje Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí .

Naučte se připravovat a analyzovat i tu nejsložitější látku a pochopte její vliv na životní prostředí

  • 80 %

    studentů je přijato bez přijímací zkoušky, tedy na základě prospěchu ze střední školy

  • 95 %

    absolventů najde do měsíce práci

  • 99 %

    absolventů najde práci do 3 měsíců

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH