Nabídka programů

Physical Chemistry

Kombinovaná 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Co vás čeká, než si za jméno připíšete Ph.D.? Budete se učit samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézy a postupy k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jeho potvrzení. Cvičit svou schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací. Také se zdokonalíte v odborné angličtině – písemně i ústně.
Až studium ukončíte, stanou se z vás odborníci fyzikální chemie. Budete připraveni na samostatnou tvůrčí, vědeckou a výzkumnou činnost.

Tento program zajišťuje Ústav fyzikální a spotřební chemie.

Všechno, co potřebujete nebo spotřebujete, je chemie

Co vás čeká

V průběhu prvního a druhého ročníku absolvujete povinnou zkoušku z Pokroků fyzikální chemie a minimálně 2 další zkoušky z předmětů podle zaměření řešené problematiky. Zároveň experimentálně pracujete na problematice dizertační práce. V závěru třetího ročníku se přihlásíte ke státní doktorské zkoušce a čtvrtý ročník je věnován dokončení experimentální práce, zhodnocení získaných výsledků a sepsání dizertace.

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH