Nabídka programů

Chemie a technologie ochrany
životního prostředí

Prezenční 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Cílem studia je poskytnutí všeobecného vzdělání v oblasti technické chemie se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí. Absolventi se mohou uplatnit ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodohospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí.

Tento program zajišťuje Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí .

E-přihláška

Pro všechny, kdo to myslí vážně

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH