Nabídka programů

Biofyzikální chemie

Prezenční 4 roky Zakončeno titulem Ph.D.

Studijní program je zaměřen na samostatnou tvůrčí činnost v oblasti biofyzikální chemie, zahrnuje jak teoretickou práci, tak práci experimentální a připravuje absolventy pro vědeckou a výzkumnou činnost. Stěžejní oblasti studia budou fyzikálně-chemické a biochemické základy biologických procesů a biomateriálů. Ty budou dále rozvíjeny podle volby tématu disertace v oblasti biokoloidní chemie, nanobiotechnologie, biofyzikálních instrumentálních technik, imunochemie, technologie biomateriálů.

Tento program zajišťuje Ústav fyzikální a spotřební chemie.

E-přihláška

Široké uplatnění naleznete nejen nejen přímo v oblastech biofyzikálně-chemického výzkumu, ale i v dalších oborech z oblasti péče o zdraví nebo studia živých systémů

Studuj chemii na VUT

Jak se příhlásit na FCH