CMV Laboratoře

Laboratoř biokoloidů

V Laboratoři biokoloidů se věnujeme základnímu i aplikovanému fyzikálně-chemickému výzkumu s důrazem na koloidy, zejména disperze a hydrogely, přírodního i syntetického původu a také na mikrobiologické aplikace.

Partnerům z řad akademické i aplikované sféry poskytujeme fyzikálně-chemickou podporu jejich výzkumu nebo materiálovému vývoji. Disponujeme vynikajícím vybavením pro fluorescenční spektroskopii, termickou analýzu a kalorimetrii, mikroskopii atomárních sil, charakterizaci kapalných a měkkých tuhých koloidů včetně jejich tokových vlastností, nebo pro studium difúze.

Aplikace zahrnují oblasti medicíny, farmacie, kosmetiky, bytové a spotřební chemie, nanotechnologie, péče o půdu i o životní prostředí nebo zemědělství.

prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.

prof. Ing.

MartinaKlučáková

Ph.D.

Vedoucí laboratoře

+420 54114 9410
klucakova@fch.vut.cz

Ing. Tereza Venerová, Ph.D.

Ing.

TerezaVenerová

Ph.D.

Kontaktní osoba

venerova@fch.vut.cz

NAŠI PARTNEŘI:

Posuneme i váš projekt

Pojďte do toho s námi!

Vybavení laboratoře Spolupráce s firmami