CMV Laboratoře

Laboratoř biokoloidů

V Laboratoři biokoloidů se věnujeme základnímu i aplikovanému fyzikálně-chemickému výzkumu s důrazem na koloidy, zejména disperze a hydrogely, přírodního i syntetického původu. Partnerům poskytujeme fyzikálně-chemickou podporu jejich výzkumu nebo materiálovému vývoji. Disponujeme vynikajícím vybavením pro fluorescenční spektroskopii, termickou analýzu a kalorimetrii, charakterizaci kapalných a měkkých tuhých koloidů včetně jejich tokových vlastností, nebo pro studium difúze. Aplikace zahrnují oblasti medicíny, farmacie, kosmetiky, bytové a spotřební chemie, nanotechnologie, péče o půdu i o životní prostředí nebo zemědělství.

V čem jsme špičkoví:
• aplikace pokročilých fluorescenčních technik
• studium difúze/transportu – kapaliny, (měkké) tuhé hmoty
• fyzikálně-chemická charakterizace přírodní organické hmoty, aplikační systémy na půdu (zemědělství)
• hydrogelové aplikace
• fyzikální (fyzikálně-chemická) mikrobiologie.

prof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D.

prof. Ing.

MartinaKlučáková

Ph.D.

Vedoucí laboratoře

+420 54114 9410
klucakova@fch.vut.cz

Ing. Tereza Venerová, Ph.D.

Ing.

TerezaVenerová

Ph.D.

Kontaktní osoba

venerova@fch.vut.cz

 • Výzkumné zaměření

  • aplikace fluorescenční spektroskopie v koloidní chemii, biotechnologii, mikrobiologii či nanotechnologii
  • hydrogely – příprava, vlastnosti včetně difúze, strukturování, aplikace včetně medicínských
  • přírodní organická hmota – fyzikálně-chemické vlastnosti (interakce, difúze, transport, stabilita), zemědělské a environmentální aplikace huminových látek
  • fyzikálně-chemický pohled na mikrobiologii, biotechnologii
  • nerovnovážná termodynamika a její vztah ke kinetice
 • Řešené projekty

 • Nabízené služby a analýzy

  • difúze přes membrány (včetně modelů kůže) nebo v hydrogelových matricích
  • vývoj hydrogelových systémů s řízeným uvolňováním aktivních látek pro zemědělství, kosmetiku, farmacii
  • stabilita kosmetických, farmaceutických a jiných disperzí
  • tokové (reologické) vlastnosti roztoků, disperzí a gelů
  • fyzikálně-chemická charakterizace přírodní organické hmoty
  • agregace velikost a náboj částic v koloidních disperzích
  • termická analýza a kalorimetrie

NAŠI PARTNEŘI:

Posuneme i váš projekt

Pojďte do toho s námi!

Vybavení laboratoře Spolupráce s firmami