CMV Laboratoře

Laboratoř biotechnologie a biomateriálů

Život a živé organismy jsou fascinující z mnoha důvodů. V naší laboratoři se věnujeme zejména výzkumu těch nejmenších tvorů – mikroorganismů a jejich mimořádných schopností. Tyto mikroskopické jednobuněčné organismy mohou fungovat jako dokonalé chemické továrny schopné celé řady unikátních procesů. Každá jedna buňka umí vyrobit široké spektrum různých typů chemických látek a biomateriálů. Naším cílem je vyvíjet postupy a technologie pro mikrobiální produkci průmyslově významných látek, jako jsou biopolymery, enzymy, vitaminy, pigmenty a další přírodní molekuly. U produkovaných chemikálií a materiálů pak vyvíjíme aplikace především v oblasti farmacie, péče o zdraví, potravinářství, výživy a kosmetiky. Souběžně se věnujeme také testování účinku nejrůznějších materiálů a bioproduktů na živé buňky všeho typu (např. lidské, mikrobiální).

 • Výzkumné zaměření

  • Biotechnologická produkce bioplastů na bázi polyhydroxyalkanoátů, enzymů, provitaminů, karotenoidů a dalších metabolitů včetně obohacené mikrobiální biomasy
  • Valorizace odpadních substrátů potravinářského průmyslu, zemědělství a dalších výrob
  • Purifikace, extrakce a izolace biomolekul a biopolymerů z přírodních materiálů, molekulární charakterizace struktury těchto molekul pomocí moderních instrumentálních technik
  • Kultivace fotosyntetizujících mikroorganismů a řas
  • Zapojení vybraných metabolitů do stresové odpovědi mikroorganismů
  • Fyziologie mikroorganismů a její regulace
  • Monitoring a optimalizace biotechnologických procesů, převod do průmyslového měřítka (up-scale, down-scale)
  • Isolace a identifikace průmyslově využitelných mikroorganismů z přírodních zdrojů
  • Využití extrémofilních mikroorganismů v biotechnologiích
  • Využití pokročilých technik k analýze životaschopnosti mikrobiálních buněk
  • Příprava, charakterizace a aplikace mikro/nanovláken a mikro/nanočástic z biomateriálů a využití těchto produktů
  • Využití mikroorganismů k biodegradačním procesům
  • Stanovení antimikrobiálních účinků přírodních látek na testovacích mikroorganismech
  • Stanovení potenciálních toxických účinků přírodních látek a nanomateriálů na lidské buňky (cytotoxicita) i buněčné systémy (př. DNA – genotoxicita) za účelem posouzení bezpečnosti jejich použití
 • Nabízené služby (expertizy)

  • Stanovení obsahu biologicky aktivních látek v nejrůznějších matricích
  • Stanovení aktivity enzymových a mikrobiologických preparátů
  • Stanovení biologického účinku
  • Stanovení antimikrobiální aktivity
  • Stanovení genotoxicity a cytotoxicity
  • Enkapsulace biologicky aktivních látek do organických částic, analýza částic
  • Studium a optimalizace jednotlivých kroků biotechnologických procesů (up-stream procesy, kultivace, down-stream procesy)
  • Návrhy a vývoj možných strategií pro zhodnocení odpadních a vedlejších produktů nejen potravinářských výrob
  • Příprava materiálů na bázi nano/mikrovláken a nano/mikročástic pro široké spektrum aplikací v kosmetice, potravinářství, farmacii a dalších oborech

Posuneme i váš projekt

Pojďte do toho s námi!

Vybavení laboratoře Spolupráce s firmami