CMV Laboratoře

Laboratoř kovů a koroze

Získejte náskok před konkurencí díky spolupráci s akademiky a vědci. Jsme jednou z mála českých univerzitních EN ISO 9001:2008 certifikovaných laboratoří poskytujících analýzy nejen kovových materiálů, vývoj ochranných povlaků a zjišťování příčin a průběhu koroze. Se špičkovým přístrojovým a laboratorním vybavením a zázemím Fakulty chemické VUT v Brně pomáháme průmyslovým podnikům i výzkumným institucím nalézat odpovědi na jejich otázky.

www.korozekovu.cz

doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.

doc. Ing.

JaromírWasserbauer

Ph.D.

Vedoucí laboratoře
Specializace: povrchové úpravy kovových materiálů, mechanické vlastnosti, mikrostruktura

+4205411493449458
wasserbauer@fch.vut.cz

Ing. Matěj Březina, Ph.D.

Ing.

MatějBřezina

Ph.D.

Specializace: oceli, prášková metalurgie, mechanické vlastnosti, mikrostruktura

Office: +420 541 149 469; SEM: +420 541 149 812; LAB: +420 541 149 344
brezina@fch.vut.cz

Ing. Leoš Doskočil, Ph.D.

Ing.

LeošDoskočil

Ph.D.

Specializace: elektrochemické (korozní) vlastnosti kovových materiálů, FTIR analýzy, huminové látky

9469
doskocil@fch.vut.cz

Ing. Martin Buchtík, Ph.D.

Ing.

MartinBuchtík

Ph.D.

Specializace: povrchové úpravy kovových materiálů, žárové nástřiky, materiálografie, koroze, prvková analýza

buchtik@fch.vut.cz

 • Výzkumné zaměření

  • Pokročilé hořčíkové slitiny
  • Biodegradabilní hořčíkové materiály
  • Biomateriály na bázi práškového hořčíku
  • Modifikace povrchu a povlaky
  • In-vitro degradace hořčíkových materiálů
  • Elektrochemické charakteristiky
 • Nabízené služby a analýzy

  Hospodářská spolupráce - Smluvní aplikovaný výzkum. Typy nejčastějších hospodářských spoluprací:

  • Hodnocení degradace/koroze kovových i nekovových materiálů
  • Posouzení kvality a korozní odolnosti povrchových úprav
  • Identifikace příčin korozního poškození
  • Hodnocení kontaminace a kvality komponent pro elektrotechnický průmysl
  • Chemická úprava a aktivace povrchu kovů pro povlaky - povrchové úpravy
  • Určení příčin mechanického poškození součástí
  • Vyhodnocení základních mechanických vlastností - pevnost v tahu, tlaku, ohybu, odtrhová pevnost, tvrdost
  • Obrazová analýza - ověřování velikostí v mikro i nano měřítku

  Aplikovaný výzkum pro inovace. Příklady provedených aplikovaných výzkumů:

  • Zpracování fotovoltaických panelů se zaměřením na využití vzácných kovů a křemíku
  • Výzkum a vývoj rozšíření aplikací žárového nástřiku pro opravy a renovace speciálních dílů zvýšením jeho funkční tloušťky
  • Spolupráce v oblasti optimalizace technologie žárových nástřiků
  • Vývoj metodiky hodnocení žárových nástřiků
  • Ověřování možností zvyšování kvality žárových nástřiků
  • Výzkum působení čistícího procesu a extrémního alkalického čištění na povrch různých materiálů (kovy, plasty, pěny)
  • Aplikovaný výzkum a vývoj pro inovace klecí z hliníkových slitin
  • Hodnocení kvality a strukturní analýza svarů hliníkových slitin

  Laboratorní činnost - Normové testy. Příklady jednotlivých analýz a testů:

  • Strukturní a chemická analýza anorganických materiálů
  • Kvantitativní obrazová analýza
  • Fraktografická analýza
  • Fázová analýza kovových a nekovových materiálů
  • Hodnocení mechanických charakteristik kovových materiálů
  • Hodnocení adheze/koheze povlaků
  • Stanovení korozní odolnosti nebo protikorozní ochranné schopnosti
  • Korozní zkoušky v umělých atmosférách
  • Ponorové a kombinované korozní zkoušky

  Konzultace

  • Zavolejte nebo napište a domluvíme se na osobním setkání. Je to nejvhodnější a nejrychlejší způsob nalezení řešení Vaší záležitosti.
 • Odborné semináře a kurzy

  • KOVY A JEJICH SLITINY
  • KOROZE KOVŮ A SLITIN
  • ZÁKLADY CHEMIE
  • CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ
  • TOXICITA PRVKŮ A ANORGANICKÝCH LÁTEK
  • PRAKTICKÉ SEMINÁŘE

Posuneme i váš projekt

Pojďte do toho s námi!

Vybavení laboratoře Spolupráce s firmami