STUDENTSKÁ KONFERENCE „CHEMIE JE ŽIVOT“

Odpovědnost: doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.