Detail projektu

Inovace výuky biochemie na FCH VUT v Brně

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2007

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- částečně financující (2007-01-01 - 2007-12-31)

Označení

IS 2175/07

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- příjemce (09.02.2007 - nezadáno)